• Tālākizglītības izaicinājums

  Mūžu dzīvo, mūžu mācies...
  Tā kā mana pašreizējā nodarbošanās prasa teoloģiskas zināšanas, tāpēc izvēlētie studiju kursi ir tam atbilstoši. Katra mēneša studiju kursam došu īsu aprakstu, kā arī papildus norādījumus (kur pieteikties un cik tas maksā).
  2022.gadā es esmu izvēlējies izmantot N.T.Wright Online piedāvātās mācību programmas (ntwrightonline.org).
  2023.gadā es izmantoju dažādu speciālistu piedāvātās programmas, lai papildinātu savas zināšanas un prasmes dažādās jomās.
  Šo divu gadu tālākizglītības programmas realizē interneta mācīšanās vietne Udemy (udemy.com). (Un ļoti labā ziņa ir tā, ka pēc studiju kursa pabeigšanas, visas lekcijas un materiāli ir pilnībā pieejami neierobežotu laiku lietošanai arī turpmāk.)
  2024.gadā nolēmu, ka jāatgriežas atkal pie profesora N.T.Wright – seko, lai uzzinatu vairāk :)
  Tātad – katru mēnesi viens labs un vērtīgs studiju kurss...

  Uzzināt vairāk

ceturtdiena, 2022. gada 1. decembris

Cerības Dieva pārsteigts

Daudziem cilvēkiem ir jautājumi par to, kas patiesībā notiek pēc mūsu nāves. Un tad viņi domā/diskutē/jautā, vai tiešām "cerība" ir tikai kaut kas par mūsu galamērķi kaut kur nākotnē. 
Rietumu kristietībā ir izplatīts pieņēmums, ka galvenā tēma/jautājums ir par "došanos uz debesīm, lai tur būtu kopā ar Dievu". Bet ja nu Kristīgā Cerība ir kaut kas daudz vairāk, nekā tikai informācija par to, kas notiks vēlāk, un prom no šīs pasaules (kādā "labākā vietā")? Varbūt Jēzus Kristus pasludinātajā Labajā Vēstī ir kas vairāk nekā tikai "dzīve pēc nāves"? 
Šajā studiju kursā tiek apskatīti šie un vēl citi daudzi jautājumi, ko cilvēki uzdod par to, kurp mēs nokļūsim pēc nāves, tostarp idejas par debesīm, elli un šķīstītavu. Tie, kas ir lasījuši grāmatu "Cerības pārsteigtie" (Surprised by Hope), novērtēs atjaunotu skatījumu uz šīm tēmām un grāmatas saturu. Galu galā šis kurss sniedz arī jaunas idejas un materiālu par kristīgās cerības tēmām pašreizējā laikā. 

Profesors N.T. Raits (N.T.Wright) paskaidro, kāpēc Jēzus augšāmcelšanās sniedz pārsteidzošas Cerības Dieva atbildes, Kurš atnāca, lai dzīvotu kopā ar saviem ļaudīm Jēzū no Nācaretes un caur Svēto Garu. Divdesmit četru lekciju ciklā Tu uzzināsi, kā kristiešu cerībai uz dzīvi Dieva jaunajā radībā vajadzētu iedvesmot un noskaņot draudzes misiju mūsdienās. 
Šajā kursā Tu tiksi mudināts uzzināt cerības iemeslus tieši šeit un tagad. 
Es aicinu Tevi pievienoties man šo ideju izpētē un, iespējams, arī būt Cerības Dieva pārsteigtam. 
 
Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • Ko kristiešiem nozīmē cerība: uz ko mēs patiesībā ceram? Ko šāda cerība nozīmē mūsdienās?
 • Augšāmcelšanās un kāpēc kristiešu cerība nav saistīta ar "nonākšanu debesīs (kad mēs nomirstam)".
 • Kāpēc draudzei ir jābūt jaunu debesu un jaunas zemes realitātes nesējai.
 • Misija un draudze: nākotnes cerības par Kristus atnākšanu pašreizējā laikā.
 • Debesis, elle, šķīstītava un kristiešu cerība uz "dzīvi pēc dzīves pēc nāves".
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • Lietot vairākus Bībeles tulkojumus, ja iespējams jaunākos.
 • Lasīt N.T.Raita grāmatu "Surprised by Hope" ir ieteicams, bet tas nav nepieciešams. (by N.T. Wright - HarperOne, 2007 ISBN: 9780061551826).
 • Interese par augšāmcelšanās (kā ko vairāk nekā "dzīve pēc nāves") nozīmi kristietības cerības pamatā.
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • Ikvienam, kurš vēlas uzzināt, kas ir "cerība" no kristīgās perspektīvas.
 • Ikvienam, kurš vēlas vairāk saprast par to, ko nozīmē "dzīves pēc nāves" no kristīgās perspektīvas un kas notiek pēc jūsu nāves.
 • Tiem, kas vēlas vairāk padomāt par veidiem, kā draudze būtu jāveido sava misijai.
 • Garīdzniekiem, Bībeles skolotājiem un teologiem, kas vēlas izpētīt eshatoloģijas ietekmi uz kristiešu cerību.
 

otrdiena, 2022. gada 1. novembris

Vienkārši – Jēzus

Šajā kursā mēs varam iepazīties ar mūsu ēras 1.gadsimta dzīvesveidu, nodarbošanās veidiem un izglītošanās iespējām kontekstā ar Jēzu no Nācaretes. Kursa mērķis ir paskatīties uz Jēzus stāstu no vēsturnieka skatpunkta. Pārāk daudz reižu Jēzus no Nācaretes tiek interpretēts kā vienkārši vēl viena “reliģiska figūra” starp daudzām reliģiskajām figūrām. Bet tas bieži neļauj evaņģēlija stāstos saklausīt cilvēku, kurš dzīvoja laikā un telpā konkrētā vēsturiskā brīdī. 
Šis kurss ir paredzēts visām auditorijām. Iepriekšēja teoloģiskā izglītība nav nepieciešama. Tas nozīmē, ka šis studiju kurss sniegs pamata izpratni par Jēzu kā vēstures figūru. 
Profesora N.T.Raita (N.T.Wright) lekcijas apkopo tos Bībeles tekstus, kas var iepazīstināt studentus ar dažādiem aspektiem, (tie visi kopā veido Lielo stāstu par Jēzu Kristu!). Papildus tam studiju kursā ir iekļauti pārbaudes un diskusiju jautājumi, kas palīdzēs studentiem vērīgāk domāt par piedāvāto materiālu. 
Šo kursu ir ieteicams izmantot vienlaikus ar profesora Raita grāmatas “Simply Jesus” lasīšanu. Grāmatā autors apkopo pēdējo 200 gadu Bībeles zinātniskās izpētes rezultātus. Stilā, kas līdzīgs K.S.Luisa (C.S. Lewis) populārajiem darbiem, N.T.Raits nojauc šķēršļus, kas neļauj kristiešiem būt pilnībā iesaistītiem stāstā par Jēzu Kristu. 
Es ticu, ka šīs lekcijas un pārdomu jautājumi būs uzmundrinoši un izglītojoši visiem. 
Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • stāstu par Jēzu nevis kā "reliģisku figūru", bet gan kā cilvēku, kurš dzīvoja, mācīja un pildīja savu misiju 1.gadsimta kontekstā;
 • to Bībeles tekstu nozīmi, kuri apraksta Jēzus dzīvi, mācību un darbu viņa laikmeta literārajā un kultūras vidē;
 • informāciju par reālu vēsturi, nevis tikai par tradīcijām, kas radās gadsimtiem pēc Jēzus nāves;
 • grūtības un pretestību ar ko saskārās Jēzus tāpēc, ka viņš teica konkrētas atziņas;
 • dažādās politiskās un filozofiskās kustības, kas norisinājās Jēzus darbības fona, tā piešķirot Jēzus dzīvei to īpašo nozīmi;
 • stāstu par Jēzu, kā to redzētu viņa laikabiedri kontekstā ar Izraēla Dieva apsolījumu piepildījumu.
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • Studenti var iegādāties N.T.Raita grāmatu "Simply Jesus" (by N.T. Wright - HarperOne, 2011) ISBN: 0062084399. Grāmata ir pieejama drukātā, digitālā un audio formātā.
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • Šis sākuma līmeņa kurss palīdzēs ikvienam, kurš vēlas izprast stāstu par Jēzus dzīvi no vēsturnieka viedokļa mūsu ēras 1.gadsimta kontekstā.
 • Šis kurss neiesaistās debatēs par vēsturiskā Jēzus esamību.
 

sestdiena, 2022. gada 1. oktobris

Vienkārši – Labas Ziņas

Mūsdienās, ieklausoties jaunākajās ziņās, šķiet notiek tik daudz kas... Jaunākās ziņas tik ātri ceļo! 
"Ziņas" ir kaut kas par to, kas ir noticis, kā rezultātā pasaule kļūs savādāka. "Ziņas" ir arī par to, ka notiks kaut kas nepierasts, jauns vai negaidīts. Tam tad mums vajadzētu sagatavoties. 
Es aicinu arī Tevi reģistrēties šajā īsajā kursā, kura pamatā ir profesora N.T.Raita (N.T.Wright) grāmata "Simply Good News". Šis kurss uzreiz iesaistīs Tevi pārdomās par to, kas tad īsti padara kādu informāciju par "labu ziņu". Tāpat Tu tiksi iepazīstināts ar Jaunās Derības 1.gadsimta rakstnieku pasauli, kas palīdz labāk saprast, ko šodienas pasaulē var nozīmēt "labās ziņas". Iespējams, Tu vēlēsies iegādāties profesora N.T.Raita grāmatu "Simply Good News." Tas ir viegli izdarāms jebkurā Tev piemērotākajā formātā.
Šis lekciju kurss ir lielisks ievads profesora N.T.Raita grāmatai, kas ļauj saprast un piedzīvot to, kā "labās ziņas" rada patiesas pārmaiņas.
Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • vai 1.gadsimta jēdziens "labās ziņas" ir aktuāls mūsdienās; 
 • kāpēc mūsdienu kristietības viena no cenrālajām tēmām ir, kā "doties uz debesīm"; 
 • cik svarīgs ir viss "labo ziņu" jēdziens kopumā; 
 • ka ideja "Dievs" mūsdienu laikmetā var nozīmēt kaut ko citu, atšķirībā no tā, kā to būtu sapratuši Jaunās Derības rakstnieki; 
 • cik ļoti "ķēniņš Jēzus" bija pretstatā 1.gadsimta cilvēku priekšstatiem, un cik ļoti mēs reizēm nesaprotam to, kas patiesībā ir "evaņģēlijs". 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • Studenti var iegādāties N.T.Raita grāmatu "Simply Good News" (by N.T. Wright - HarperOne, 2015) ISBN: 0062334344. 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • Simply Good News ir ievadkurss, kura pamatā ir profesora N.T.Raita grāmata ar tādu pašu nosaukumu. Studenti tiks iepazīstināti ar idejām par to, ko "Labās Ziņas" nozīmēja 1.gadsimtā Romas impērijā dzīvojošai personai. Kurss arī palīdzēs studentiem saprast, kā šīs "Labās Ziņas" ir jāsaprot Jaunās Derības lasītājiem 21.gadsimtā. 

ceturtdiena, 2022. gada 1. septembris

Padziļināts pētījums par vēstuli Galatiešiem (2.daļa)

Apustuļa Pāvila vēstule Galatiešiem ir viens no senākajiem dokumentiem, kas mums ir saglabājies no agrīnās Jēzus sekotāju kustības, kas vēlāk kļuva pazīstama kā kristietība. Tāpēc tā arī akcentē galvenos teoloģisko debašu jautājumus šajā kopienā, tostarp to, kā cilvēki redzēja sevi, savu piederību kristietībai. Šajā vēstulē Pāvils norāda uz konkrētu izaicinājumu identitātes veidošanai, ar ko saskārās draudze Galatijā. Tas bija jautājums par to, vai pagānu jaunatgrieztos kristiešus ir nepieciešams apgraizīt. Nostājoties pret grupējumiem, kas izslēgtu tos pagānu ticīgos, kas nespēj pieņemt Toru visā pilnībā, apustulis Pāvils meistarīgi atklāj loģisku pamatu pieejai, kas tiek bāzēta uz Mesiju Jēzu Kristu, kā arī norāda uz jaunajām prasībām attiecībā uz piederību Jēzus sekotāju ģimenei. 

Studiju kursa otrā daļa “Mesijas kopienas sakārtošana” pēta, ko nozīmē tas, ka šī jaunā ticīgo kopiena, kuru raksturo ticība Jēzum, ir Vecajā Derībā apsolītā Dieva ģimene. Kā Jēzus sekotāju kustība piepilda Vecās Derības cerības un apsolījumus? Ko viņi domā par ētiku un bauslību, ja patiešām ir iesācies Jaunais Laiks? Kā Dieva Gara darbība atklājas kristiešu kopienas dzīvē?
Profesors turpina pētīt šos jautājumus, par kuriem mājiens tika dots jau studiju kursa pirmajā daļā. Galvenais uzsvars tiek likts uz Pāvila viedokli par visu Mesijam Jēzum ticīgo vienotību vakar, šodien un rīt. 

Profesors N.T.Raits (N.T.Wright) šajā kursā ir ietvēris rūpīgi izstrādātus materiālus, kas pirmo reizi tika publicēti profesora komentāros par vēstuli Galatiešiem. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • kā apustulis Pāvils iekļauj Jēzu stāstā, kuru Izraēls stāstīja par savu Mesijas nākšanu; 
 • ētikas un likumu (Toras) lomu jaunajā laikmetā; 
 • kā apustulis Pāvils izmanto dažādus retoriskus paņēmienus, lai pamatotu savus argumentus; 
 • kā tiek definētas attiecības starp Jēzus darbu pie krusta, individuālo "ticību" un Dieva Gara darbību; 
 • par argumentiem, kurus Pāvils izmanto, lai attīstītu savu stingro kristoloģiju;  
 • par vienotību kā vēstules Galatiešiem galveno vēstījumu (salīdz. ar mūsdienu debatēm par salīdzinošo reliģiju vai soterioloģiju).
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
  Šis kurss atsaucas un tā pamatā ir divas grāmatas. Ne viena, ne otra nav obligāta dalībai šajā kursā. Tomēr, ja ir interese, šīs grāmatas ir: 
 • 'Galatians' by N.T. Wright (ISBN: 9780802825605); 
 • 'Roman Faith and Christian Faith' by Teresa Morgan (ISBN: 9780198724148). 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • studentiem, kuru studijas ir saistītas ar Jauno Derību un/vai agrīno kristietību; 
 • mācītājiem, kuri gatavo sprediķu sēriju vai pētījumus par vēstuli Galatiešiem; 
 • skolotājiem, kuri vēlētos kliedēt populārās izglītības radītos mītus; 
 • ikvienam, kuru interesē Jēzus sekotāju kopienas veidošanās pirmsākumi. 

pirmdiena, 2022. gada 1. augusts

Padziļināts pētījums par vēstuli Galatiešiem (1.daļa)

Apustuļa Pāvila vēstule Galatiešiem ir viens no senākajiem dokumentiem, kas mums ir saglabājies no agrīnās Jēzus sekotāju kustības, kas vēlāk kļuva pazīstama kā kristietība. Tāpēc tā arī akcentē galvenos teoloģisko debašu jautājumus šajā kopienā, tostarp to, kā cilvēki redzēja sevi, savu piederību kristietībai. Šajā vēstulē Pāvils norāda uz konkrētu izaicinājumu identitātes veidošanai, ar ko saskārās draudze Galatijā. Tas bija jautājums par to, vai pagānu jaunatgrieztos kristiešus ir nepieciešams apgraizīt. Nostājoties pret grupējumiem, kas izslēgtu tos pagānu ticīgos, kas nespēj pieņemt Toru visā pilnībā, apustulis Pāvils meistarīgi atklāj loģisku pamatu pieejai, kas tiek bāzēta uz Mesiju Jēzu Kristu, kā arī norāda uz jaunajām prasībām attiecībā uz piederību Jēzus sekotāju ģimenei. 
Studiju kursa pirmā daļa “Mesijas kopienas identificēšana” aptver vēstules Galatiešiem sākuma daļu līdz pat 3.nodaļas 18.pantam. Tā koncentrējas uz tādām tēmām kā – iekļaujošas kopienas veidošana; ko nozīmē būt indivīdiem ”Mesijā”; un kā tas viss attiecas uz apsolījumiem Ābrahāma ģimenei? 
Vēstulē Galatiešiem atklātā viedokļu sadursme sniedz mūsdienu studentiem redzējumu par agrīno kristiešu teoloģiskajām diskusijām (piemēram, Trīsvienības, Iemiesošanās, Izpirkšanas jautājumos). 
Profesors N.T.Raits (N.T.Wright) šajā kursā ir ietvēris rūpīgi izstrādātus materiālus, kas pirmo reizi tika publicēti profesora komentāros par vēstuli Galatiešiem. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • apustuļa Pāvila autobiogrāfisko piezīmju nozīmi līdzās vēstulē Galatiešiem risinātajiem teoloģiskajiem jautājumiem; 
 • kā apustulis Pāvils iekļauj Jēzu stāstā, ko viņa laikabiedri stāstīja par Mesijas atnākšanu savā izpratnē; 
 • sociāli politiskos strīdus, kas bija pamatā agrīnās kristiešu kopienas diskusiju argumentos; 
 • kā vēstule Galatiešiem tiek interpretēta mūsdienu Rietumu baznīcā; 
 • tādu vārdu kontekstu kā 'ticība', 'taisnošana' un 'taisnība', kā arī to, ko šie termini nozīmē kristiešu kopienā. 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
  Šis kurss atsaucas un tā pamatā ir divas grāmatas. Ne viena, ne otra nav obligāta dalībai šajā kursā. Tomēr, ja ir interese, šīs grāmatas ir: 
 • 'Galatians' by N.T. Wright (ISBN: 9780802825605); 
 • 'Roman Faith and Christian Faith' by Teresa Morgan (ISBN: 9780198724148). 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • studentiem, kuru studijas ir saistītas ar Jauno Derību un/vai agrīno kristietību; 
 • mācītājiem, kuri gatavo sprediķu sēriju vai pētījumus par vēstuli Galatiešiem; 
 • skolotājiem, kuri vēlētos kliedēt populārās izglītības radītos mītus; 
 • ikvienam, kuru interesē Jēzus sekotāju kopienas veidošanās pirmsākumi. 

piektdiena, 2022. gada 1. jūlijs

Pirmā Mozus grāmata (IESĀKUMS)

Šis mācību kurss sniedz pārskatu par 1.Mozus grāmatu — sākuma sākumu — koncentrējoties uz Bībeles stāstījumu ar tā dažādajiem pavērsieniem. Aicinu pievienoties profesoram N.T.Raitam (N.T.Wright), pētot Dieva tautas agrīno vēsturi, kas piešķir nozīmi un jēgu visam Israēla tautas stāstam. Tā vietā, lai piedāvātu tekstuālu kritiku vai ieskatu dažādos Vecās Derības teoloģijas avotos un virzienos, šis kurss koncentrējas uz grāmatu (Bībeli!), kāda tā mums ir. Lekcijas izsekos stāstījumam par Dievu, Dieva radību un Viņa tautu, un arī par to, kā Jaunās Derības rakstītāji iespaidojas no 1. Mozus grāmatas stāsta. Kā arī varēsi uzzināt, kāpēc tādi cilvēki kā Ābrahāms un Sāra, Jēkabs un Jāzeps nav gluži tie, kurus atdarināt kā morāles piemērus, jo viņi paši ir dziļi kļūdaini un arī viņiem, tāpat kā mums, ir vajadzīga Dieva glābšana. 

Kursa materiāls ir sadalīts četrās sadaļās, kas ietver: 
 • Dieva mērķis: ko Dievs dara? Kam tas paredzēts? Kurp virzās Radīšana? 
 • Dieva apsolījums: kāpēc Dieva apsolījums Ābrahāmam, Īzākam un Jēkabam ir nozīmīgs? 
 • Dieva klātbūtne: kur Dievs turpinās mājot pie saviem ļaudīm? 
 • Dieva nodrošinājums: kā Dievs nodrošina un galu galā glābj savus ļaudis? 
Nobeigumā Tu uzzināsi, kā Izraēla tauta saprata – kāpēc stāsts par viņiem ir pravietisks un kāpēc tas ir svarīgi. Šis kurss mudinās Tevi atklāt jaunu enerģiju un dzīves jēgu ielūkojoties tajā, kas notika no sākuma pašā sākumā.

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:
Studiju kursā var uzzināt: 
 • vairāk par stāstu, ko stāsta Bībele un kā tas sākās; 
 • kāpēc 1. Mozus grāmata nav radīšanas 'stenogramma', bet gan poētisks apraksts par namu, ko Dievs sev veido; 
 • ko nozīmē būt radītam pēc Dieva līdzības un kādi ir cilvēka aicinājuma mērķi; 
 • kā un kāpēc Dieva projekts 'aizgāja greizi' un kā Dievs plāno visu atkal sakārtot, izmantojot jaunu cilvēku pāri; 
 • kā Dieva apsolījumi caurvij visu Bībeles sižeta līniju; 
 • iepazīt Ābrahāmu un viņa ģimeni un to, kāpēc šie varoņi ir tālu no tipoloģiskiem piemēriem; 
 • izsekot stāstam par Jēkabu un viņa dēlu Jāzepu un to, kā Dieva ģimene nonāk Ēģiptē; 
 • kā justies iedrošinātam lasot par Dieva sniegto palīdzību un glābšanu Ēģiptē, kā arī par to, kāpēc tas ir svarīgs pamats visam pārējam Bībeles stāstam. 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • šī kursa apgūšanai ir vajadzīga kāda no jaunākā tulkojuma Bībelēm; 
 • vēlme uzzināt vairāk par visu lietu sākumu un it īpaši par Dieva projektu "Cilvēks"; 
 • interese par tēmām 1. Mozus grāmatā un stāstu par Dieva īpašās ģimenes izveidošanu. 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • ikvienam, kam interesē “sākuma sākums”; 
 • ikvienam, kas vēlas uzzināt vairāk par Dieva nodomiem savai tautai un visai radībai; 
 • ikvienam, kurš meklē pārskatu par 1.Mozus grāmatas stāstījumu par patriarhiem un to, kā tas viss sākās; 
 • Bībeles nodarbību vai mazo grupu vadītājiem, kurus interesē sagatavots ievadkurss, kas ir piemērots plašam klausītaju lokam; 
 • Garīdzniekiem, sludinātājiem un skolotājiem, kuri meklē resursus par to, kā savienot Vecās Derības stāstus ar glābšanas un pestīšanas tēmu Jaunajā Derībā. 

trešdiena, 2022. gada 1. jūnijs

Kristus tautas sabiedriskā dzīve

Kristiešus var sastapt gan skolās un valdībā, gan izklaides vietās un, protams, sociālajos medijos. Tā kā cilvēki skatās un bieži gaida atbildes, mums ir vajadzīga spēcīga Bībeles teoloģija, kas palīdzētu mums piedalīties sabiedriskajā dzīvē atbilstoši mūsu identitātei. Es aicinu Tevi man pievienoties, lai izpētītu un saprastu, ko ap.Pāvila vēstule filipiešiem var par šiem jautājumiem palīdzēt saprast mūsu dzīvēs šodien. 
Pāvils raksta savu vēstuli filipiešiem no cietuma un nav pārliecināts, vai viņam tiks izpildīts nāvessods vai viņš tiks atbrīvots. Tomēr vēstule ir slavena un atpazīstama ar savu priecīgo skatījumu, ko Pāvils sniedz saviem lasītājiem. Apustulim ir izdevies ļoti pārskatāmi atklāt principus, kas sabalansē mūsu “privātās attiecības ar Kristu” ar “aicinājumu uz publisku iesaistīšanos” sabiedrības labā.
Lekciju cikls “Kristus tautas sabiedriskā dzīve” sākotnēji tika ierakstīta piecu dienu laikā no 2021. gada 15. līdz 19. februārim kā tiešraide internetā. Profesors N.T.Raits (N.T.Wright) nolasīja šo 10 lekciju sēriju savās mājās netālu no St. Andrews (England).

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:
Studiju kursā var uzzināt: 
 • apustuļa Pāvila vēstules filipiešiem tēmu un domas dziļumus; 
 • Svēto Rakstu pamatu tam, ko nozīmē būt par Kristus draudzi publiskajā telpā; 
 • par Pāvila grūtajiem apstākļiem un apustulisko pārliecību, ko viņš sniedz, rakstot no cietuma; 
 • kā iedvesmoties no vēstules filipiešiem priecīgā skatījuma. 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • šī kursa apgūšanai ir vajadzīga kāda no jaunākā tulkojuma Bībelēm.; 
 • interese par sabiedrisko dzīvi un Svēto Rakstu pamatu savas domāšanas veidošanai par ticības un garīgās prakses jautājumiem. 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • ikvienam, kurš interesējas par iedziļināšanos Bībeles pasaulē, lai izpētītu, kā Dieva Vārds turpina runāt mūsu dzīvē un mūsdienu kultūrā; 
 • tiem, kas interesējas par to, kur viņu “privātās attiecības ar Kristu” satiekas ar “aicinājumu uz publisku iesaistīšanos” priekš sabiedrības; 
 • studentiem, Bībeles skolotājiem, sludinātājiem, garīdzniekiem vai lajiem vadītājiem, kuri vēlas iedziļināties Pāvila vēstulē filipiešiem; 
 • ikvienam, kurš vēlas uzzināt vairāk par Bībeles teoloģiju un praktisko teoloģiju. 


svētdiena, 2022. gada 1. maijs

Ticība, kas darbojas mīlestībā

Mēs visi darām kaut ko, ko varētu nosaukt par darbu (un nav svarīgi vai par to maksā algu vai nē). Neatkarīgi no tā, kādu darbu Tu dari, sākot ar galda klāšanu, rūpēm par mājām un ģimeni, līdz uzņēmuma vadīšanai – ir svarīgi atrast jēgu saviem centieniem.

Šajā intriģējošajā tiešsaistes kursā profesors N.T.Raits (N.T.Wright) apskata virkni Bībeles tekstus, kuros tiek pārrunāts kā, kāpēc un kas kristiešiem būtu jāņem vērā, domājot par darbu, ko viņi dara. Vadoties no Vecās un Jaunās Derības padomiem, Tu vari atklāt kā piedzīvot to balansu un piepildījumu, ko Dieva mums katram ir novēlējis. Tādā veidā mēs arī varam kļūt par pozitīvo pārmaiņu aģentiem sabrukušajā sabiedrībā ap mums.

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:
Studiju kursā var uzzināt: 
 • kā ikdienas darba dzīve var tikt savienota ar ticību ķēniņam Jēzum Kristum; 
 • cik svarīgi un nozīmīgi (jebkurš) labs darbs tika uztverts antīkajā pasaulē; 
 • kā dažādās kultūras, stap kurām dzīvoja kristieši, uztvēra šo jauno fenomenu; 
 • dažādas problēmas, kas rodas, ja jauna “ģimene” (ko sauc par “Dieva tautu”) sāk dzīvot žēlastības un mīlestības evaņģēlija gaismā. 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • šī kursa apgūšanai ir vajadzīga kāda no jaunāko tulkojumu Bībelēm. Ļoti var noderēt arī vēlme uzzināt un iemācīties ko jaunu. 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • ikvienam, kurš meklē jēgpilnāku dzīvi, izmantojot Bībeles padomus; 
 • garīdzniekiem, kuri meklē resursus vai iedvesmu, lai uzlabotu savus sprediķus, kā arī pilnveidotu personīgo garīgo izaugsmi; 
 • profesora N.T.Raita fani, kurus interesē viņa atziņas. 


Par šo kursu sertifikātu gan nedod, tomēr tas nenozīmē, ka tas būtu mazāk interesants un vērtīgs!