Cerības Dieva pārsteigts

Daudziem cilvēkiem ir jautājumi par to, kas patiesībā notiek pēc mūsu nāves. Un tad viņi domā/diskutē/jautā, vai tiešām "cerība" ir tikai kaut kas par mūsu galamērķi kaut kur nākotnē. 
Rietumu kristietībā ir izplatīts pieņēmums, ka galvenā tēma/jautājums ir par "došanos uz debesīm, lai tur būtu kopā ar Dievu". Bet ja nu Kristīgā Cerība ir kaut kas daudz vairāk, nekā tikai informācija par to, kas notiks vēlāk, un prom no šīs pasaules (kādā "labākā vietā")? Varbūt Jēzus Kristus pasludinātajā Labajā Vēstī ir kas vairāk nekā tikai "dzīve pēc nāves"? 
Šajā studiju kursā tiek apskatīti šie un vēl citi daudzi jautājumi, ko cilvēki uzdod par to, kurp mēs nokļūsim pēc nāves, tostarp idejas par debesīm, elli un šķīstītavu. Tie, kas ir lasījuši grāmatu "Cerības pārsteigtie" (Surprised by Hope), novērtēs atjaunotu skatījumu uz šīm tēmām un grāmatas saturu. Galu galā šis kurss sniedz arī jaunas idejas un materiālu par kristīgās cerības tēmām pašreizējā laikā. 

Profesors N.T. Raits (N.T.Wright) paskaidro, kāpēc Jēzus augšāmcelšanās sniedz pārsteidzošas Cerības Dieva atbildes, Kurš atnāca, lai dzīvotu kopā ar saviem ļaudīm Jēzū no Nācaretes un caur Svēto Garu. Divdesmit četru lekciju ciklā Tu uzzināsi, kā kristiešu cerībai uz dzīvi Dieva jaunajā radībā vajadzētu iedvesmot un noskaņot draudzes misiju mūsdienās. 
Šajā kursā Tu tiksi mudināts uzzināt cerības iemeslus tieši šeit un tagad. 
Es aicinu Tevi pievienoties man šo ideju izpētē un, iespējams, arī būt Cerības Dieva pārsteigtam. 
 
Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • Ko kristiešiem nozīmē cerība: uz ko mēs patiesībā ceram? Ko šāda cerība nozīmē mūsdienās?
 • Augšāmcelšanās un kāpēc kristiešu cerība nav saistīta ar "nonākšanu debesīs (kad mēs nomirstam)".
 • Kāpēc draudzei ir jābūt jaunu debesu un jaunas zemes realitātes nesējai.
 • Misija un draudze: nākotnes cerības par Kristus atnākšanu pašreizējā laikā.
 • Debesis, elle, šķīstītava un kristiešu cerība uz "dzīvi pēc dzīves pēc nāves".
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • Lietot vairākus Bībeles tulkojumus, ja iespējams jaunākos.
 • Lasīt N.T.Raita grāmatu "Surprised by Hope" ir ieteicams, bet tas nav nepieciešams. (by N.T. Wright - HarperOne, 2007 ISBN: 9780061551826).
 • Interese par augšāmcelšanās (kā ko vairāk nekā "dzīve pēc nāves") nozīmi kristietības cerības pamatā.
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • Ikvienam, kurš vēlas uzzināt, kas ir "cerība" no kristīgās perspektīvas.
 • Ikvienam, kurš vēlas vairāk saprast par to, ko nozīmē "dzīves pēc nāves" no kristīgās perspektīvas un kas notiek pēc jūsu nāves.
 • Tiem, kas vēlas vairāk padomāt par veidiem, kā draudze būtu jāveido sava misijai.
 • Garīdzniekiem, Bībeles skolotājiem un teologiem, kas vēlas izpētīt eshatoloģijas ietekmi uz kristiešu cerību.