Padziļināts pētījums par vēstuli Galatiešiem (1.daļa)

Ivo Roderts | augusts 01, 2022 | komentāru nav
Apustuļa Pāvila vēstule Galatiešiem ir viens no senākajiem dokumentiem, kas mums ir saglabājies no agrīnās Jēzus sekotāju kustības, kas vēlāk kļuva pazīstama kā kristietība. Tāpēc tā arī akcentē galvenos teoloģisko debašu jautājumus šajā kopienā, tostarp to, kā cilvēki redzēja sevi, savu piederību kristietībai. Šajā vēstulē Pāvils norāda uz konkrētu izaicinājumu identitātes veidošanai, ar ko saskārās draudze Galatijā. Tas bija jautājums par to, vai pagānu jaunatgrieztos kristiešus ir nepieciešams apgraizīt. Nostājoties pret grupējumiem, kas izslēgtu tos pagānu ticīgos, kas nespēj pieņemt Toru visā pilnībā, apustulis Pāvils meistarīgi atklāj loģisku pamatu pieejai, kas tiek bāzēta uz Mesiju Jēzu Kristu, kā arī norāda uz jaunajām prasībām attiecībā uz piederību Jēzus sekotāju ģimenei. 
Studiju kursa pirmā daļa “Mesijas kopienas identificēšana” aptver vēstules Galatiešiem sākuma daļu līdz pat 3.nodaļas 18.pantam. Tā koncentrējas uz tādām tēmām kā – iekļaujošas kopienas veidošana; ko nozīmē būt indivīdiem ”Mesijā”; un kā tas viss attiecas uz apsolījumiem Ābrahāma ģimenei? 
Vēstulē Galatiešiem atklātā viedokļu sadursme sniedz mūsdienu studentiem redzējumu par agrīno kristiešu teoloģiskajām diskusijām (piemēram, Trīsvienības, Iemiesošanās, Izpirkšanas jautājumos). 
Profesors N.T.Raits (N.T.Wright) šajā kursā ir ietvēris rūpīgi izstrādātus materiālus, kas pirmo reizi tika publicēti profesora komentāros par vēstuli Galatiešiem. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • apustuļa Pāvila autobiogrāfisko piezīmju nozīmi līdzās vēstulē Galatiešiem risinātajiem teoloģiskajiem jautājumiem; 
 • kā apustulis Pāvils iekļauj Jēzu stāstā, ko viņa laikabiedri stāstīja par Mesijas atnākšanu savā izpratnē; 
 • sociāli politiskos strīdus, kas bija pamatā agrīnās kristiešu kopienas diskusiju argumentos; 
 • kā vēstule Galatiešiem tiek interpretēta mūsdienu Rietumu baznīcā; 
 • tādu vārdu kontekstu kā 'ticība', 'taisnošana' un 'taisnība', kā arī to, ko šie termini nozīmē kristiešu kopienā. 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
  Šis kurss atsaucas un tā pamatā ir divas grāmatas. Ne viena, ne otra nav obligāta dalībai šajā kursā. Tomēr, ja ir interese, šīs grāmatas ir: 
 • 'Galatians' by N.T. Wright (ISBN: 9780802825605); 
 • 'Roman Faith and Christian Faith' by Teresa Morgan (ISBN: 9780198724148). 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • studentiem, kuru studijas ir saistītas ar Jauno Derību un/vai agrīno kristietību; 
 • mācītājiem, kuri gatavo sprediķu sēriju vai pētījumus par vēstuli Galatiešiem; 
 • skolotājiem, kuri vēlētos kliedēt populārās izglītības radītos mītus; 
 • ikvienam, kuru interesē Jēzus sekotāju kopienas veidošanās pirmsākumi.