Padziļināts pētījums par vēstuli Galatiešiem (2.daļa)

Ivo Roderts | septembris 01, 2022 | komentāru nav
Apustuļa Pāvila vēstule Galatiešiem ir viens no senākajiem dokumentiem, kas mums ir saglabājies no agrīnās Jēzus sekotāju kustības, kas vēlāk kļuva pazīstama kā kristietība. Tāpēc tā arī akcentē galvenos teoloģisko debašu jautājumus šajā kopienā, tostarp to, kā cilvēki redzēja sevi, savu piederību kristietībai. Šajā vēstulē Pāvils norāda uz konkrētu izaicinājumu identitātes veidošanai, ar ko saskārās draudze Galatijā. Tas bija jautājums par to, vai pagānu jaunatgrieztos kristiešus ir nepieciešams apgraizīt. Nostājoties pret grupējumiem, kas izslēgtu tos pagānu ticīgos, kas nespēj pieņemt Toru visā pilnībā, apustulis Pāvils meistarīgi atklāj loģisku pamatu pieejai, kas tiek bāzēta uz Mesiju Jēzu Kristu, kā arī norāda uz jaunajām prasībām attiecībā uz piederību Jēzus sekotāju ģimenei. 

Studiju kursa otrā daļa “Mesijas kopienas sakārtošana” pēta, ko nozīmē tas, ka šī jaunā ticīgo kopiena, kuru raksturo ticība Jēzum, ir Vecajā Derībā apsolītā Dieva ģimene. Kā Jēzus sekotāju kustība piepilda Vecās Derības cerības un apsolījumus? Ko viņi domā par ētiku un bauslību, ja patiešām ir iesācies Jaunais Laiks? Kā Dieva Gara darbība atklājas kristiešu kopienas dzīvē?
Profesors turpina pētīt šos jautājumus, par kuriem mājiens tika dots jau studiju kursa pirmajā daļā. Galvenais uzsvars tiek likts uz Pāvila viedokli par visu Mesijam Jēzum ticīgo vienotību vakar, šodien un rīt. 

Profesors N.T.Raits (N.T.Wright) šajā kursā ir ietvēris rūpīgi izstrādātus materiālus, kas pirmo reizi tika publicēti profesora komentāros par vēstuli Galatiešiem. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • kā apustulis Pāvils iekļauj Jēzu stāstā, kuru Izraēls stāstīja par savu Mesijas nākšanu; 
 • ētikas un likumu (Toras) lomu jaunajā laikmetā; 
 • kā apustulis Pāvils izmanto dažādus retoriskus paņēmienus, lai pamatotu savus argumentus; 
 • kā tiek definētas attiecības starp Jēzus darbu pie krusta, individuālo "ticību" un Dieva Gara darbību; 
 • par argumentiem, kurus Pāvils izmanto, lai attīstītu savu stingro kristoloģiju;  
 • par vienotību kā vēstules Galatiešiem galveno vēstījumu (salīdz. ar mūsdienu debatēm par salīdzinošo reliģiju vai soterioloģiju).
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
  Šis kurss atsaucas un tā pamatā ir divas grāmatas. Ne viena, ne otra nav obligāta dalībai šajā kursā. Tomēr, ja ir interese, šīs grāmatas ir: 
 • 'Galatians' by N.T. Wright (ISBN: 9780802825605); 
 • 'Roman Faith and Christian Faith' by Teresa Morgan (ISBN: 9780198724148). 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • studentiem, kuru studijas ir saistītas ar Jauno Derību un/vai agrīno kristietību; 
 • mācītājiem, kuri gatavo sprediķu sēriju vai pētījumus par vēstuli Galatiešiem; 
 • skolotājiem, kuri vēlētos kliedēt populārās izglītības radītos mītus; 
 • ikvienam, kuru interesē Jēzus sekotāju kopienas veidošanās pirmsākumi.