Agrīnie Baznīcas tēvi: garīgās dzīves veidošana (3.daļa)

Džefrijs Arrovuds (Jeffrey S Arrowood) ir katoļu izglītības apustulāta "From the Abbey" dibinātājs. "From the Abbey" palīdz interesentiem no jauna atklāt ticības mācīšanās prieku, lai varētu augt tuvībā ar Dievu. 

Ko agrīnie Baznīcas tēvi var mums mācīt par veselīgas garīgās dzīves veidošanu? Agrīno Baznīcas tēvu mācība un piemērs var palīdzēt mums veidot savu garīgo dzīvi uz stingra pamata. Agrīnās Baznīcas tēvi saprata cik svarīgas ir "personīgās attiecības ar Jēzu"; tāpat Svētā Euharistija ir svarīga ne tikai mūsu ticībai, bet arī jūsu garīgumam. Viņiem ir ko teikt par Svēto Rakstu lomai mūsu garīgajā dzīvē (un kā visefektīvāk lasīt Bībeli); un kāpēc ir tik svarīgi būt vienotiem ar Baznīcu kā Kristus Miesu un Dieva Ģimeni (iespējams, jūs nekad vairs neredzēsiet savu bīskapu tādā pašā veidā). Visbeidzot Agrīnās Baznīcas tēvi var palīdzēt orientēties kultūrā, kas ienīst kristietību un tajā pašā laikā vilina mūs kļūt paviršiem, slinkiem, vieglprātīgiem savā ticībā. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
  • kā agrīnās Baznīcas tēvi saprata "personīgās attiecības ar Jēzu".
  • kā saprast Svētās Euharistijas lomu jūsu garīgajā dzīvē.
  • par Svēto Rakstu lomu jūsu garīgajā dzīvē.
  • cik svarīgi ir būt vienotiem ar Baznīcu caur savu bīskapu.
  • kāpēc neļauties šodienas kultūras plūsmai, bet būt par patiesu sāli un gaismu pasaulei. 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
  • Kursā bieži tiks izmantotas atsauces uz "Baznīcas tēviem" (Fathers of the Church, 3rd Edition by Mike Aquilina). 
  • Šis nav akadēmisks garīguma kurss. Pamatzināšanas par katoļu doktrīnu ir noderīgas, bet nav nepieciešamas. 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
  • Šis kurss ir paredzēts ticīgiem katoļiem - un citiem kristiešiem, kas ir atvērti katoļu skatījumam uz Baznīcas vēsturi un garīgumu, kuri vēlas uzlabot savu garīgumu, izmantojot seno gudrību, kas nāk no agrīnās Baznīcas. 
  • Lūdzu, neizmantojiet šo kursu, ja jūsu nolūks ir diskutēt pret katoļu doktrīnu.