• Tālākizglītības izaicinājums

  Mūžu dzīvo, mūžu mācies...
  Tā kā mana pašreizējā nodarbošanās prasa teoloģiskas zināšanas, tāpēc izvēlētie studiju kursi ir tam atbilstoši. Katra mēneša studiju kursam došu īsu aprakstu, kā arī papildus norādījumus (kur pieteikties un cik tas maksā).
  2022.gadā es esmu izvēlējies izmantot N.T.Wright Online piedāvātās mācību programmas (ntwrightonline.org).
  2023.gadā es izmantoju dažādu speciālistu piedāvātās programmas, lai papildinātu savas zināšanas un prasmes dažādās jomās.
  Šo divu gadu tālākizglītības programmas realizē interneta mācīšanās vietne Udemy (udemy.com). (Un ļoti labā ziņa ir tā, ka pēc studiju kursa pabeigšanas, visas lekcijas un materiāli ir pilnībā pieejami neierobežotu laiku lietošanai arī turpmāk.)
  2024.gadā nolēmu, ka jāatgriežas atkal pie profesora N.T.Wright – seko, lai uzzinatu vairāk :)
  Tātad – katru mēnesi viens labs un vērtīgs studiju kurss...

  Uzzināt vairāk

otrdiena, 2023. gada 1. augusts

Nehemijas grāmata - kā attīstīt sevī līderi

Vai vēlaties atklāt līderību no kristīgās perspektīvas? Iepazīstaties ar Nehemijas grāmatu - Bībeles dārgakmenī, kas atklāj laba līdera īpašības. Neatkarīgi no tā, vai esat pieredzējis ticīgais vai kristietības iesācējs, šis kurss sola dziļas atziņas.
Nehemijas stāsts ir kas vairāk nekā tikai vēsture; tas ir liecība par Dieva redzējumu cilvēcei - veidot plaukstošas kopienas Viņa vadībā. Caur Nehemiju mēs redzam, kā dievišķā vadība var veidot mūsu pasauli un mūsu personīgos ceļus.
Šis kurss ir veltīts #Līderībai. Mēs pētīsim Nehemijas līdera meistarību un mācīsimies, kā izmantot līdzīgas stiprās puses mūsdienu pasaulē. Papildus līderībai šī Bībeles grāmata piedāvā tēmas, kas padziļina mūsu izpratni par Dieva lielo plānu.
Jūs arī ieraudzīsiet saikni starp Nehemiju, Ezru, Hagaju un Cahariju, izprotot viņu kopīgo vēstījumu. Mēs aplūkosim septiņas būtiskas tēmas, tostarp sadarbības spēku, ko ilustrē mūra pabeigšana tikai 52 dienās.
Tas viss var palīdzēt attīstīt tādas īpašības kā redzējums, neatlaidība un līdzjūtība - instrumentus ne tikai vadībai, bet arī mērķtiecīgai dzīvei. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • kā cīnīties ar iekšējām un ārējām problēmām vai tikt galā ar tām;
 • par vadības lomu un principiem, kas var mainīt jūsu dzīvi šodien;
 • kā Nehemijas grāmata sasaucas ar citām vēsturiskām grāmatām, piemēram, Hagaja, Caharijas un Ezras grāmatām;
 • kā veikt būtiskus uzlabojumus savā dzīvē, kā to rāda Nehemijas piemērs;
 • kā veidot kultūru, kas veicina izcilu vadību;
 • kā radikāli palielināt savu potenciālu, lai sasniegtu lieliskus rezultātus sev un citiem. 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • Vēlme mācīties.
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • Katram, kurš vēlas padziļināt savas Bībeles znāšanas. 
 • Katram kristietim. 
 

sestdiena, 2023. gada 1. jūlijs

Atklājumu Bībeles studijas – vienkārša un reproducējama Bībeles izpēte

Atklājumu Bībeles studijas (Discovery Bible Study) jau gadu desmitiem tiek izmantotas visā pasaulē kristiešu mācekļu veidošanas kustībās. Tas ir viens no vienkāršākajiem un efektīvākajiem veidiem, kā studēt Bībeli, lai aicinātu un pilnveidotu mācekļus, kas aicina un pilnveido vēl vairāk mācekļu. DBS ir vienkārša metode, kas palīdz cilvēkiem iedziļināties Bībelē, lasīt to, saprast to, dzīvot saskaņā ar to un dalīties tajā ar citiem.
DBS ir metode, ko var izmantot personīgi, savas ģimenes lokā, Bībeles klasē, māceklības grupā, draudzes dibināšanā vai pat sprediķošanā. Tā neprasa daudz sagatavošanos, tāpēc ir noderīga mazās grupās, kur vadītājiem nav daudz laika nodarbību sagatavošanai.

Šī Bībeles studiju metode ietver vienkāršu jautājumu sarakstu, ko jūs (vai jūsu grupa) izskata reizi nedēļā. Viss, kas jums ir jādara, ir jāsagatavo Rakstu fragments, kuru aplūkot. Tā aicina cilvēkus uzklausīt, ko Dievs ir teicis, mēģināt saprast šo fragmentu, apņemties dzīvot saskaņā ar mācību un atrast kādu, ar ko nedēļas laikā dalīties tajā. Tā māca cilvēkus sekot Jēzum jau no pirmās dienas, nevis pēc tam, kad viņi ir pieņēmuši ticību. Katru nedēļu jūs pārbaudāt iepriekšējās nedēļas notikumus, lai uzzinātu, kā jums veicies, kopīgi mācītos un iedrošinātu cits citu.
Šajā kursā jūs apgūsiet DBS pamatus ar padomiem par jautājumiem un to, kā izmantot DBS dažādos veidos (personīgi, māceklības grupā, sludināšanā/izglītošanā utt.).
Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • kā studēt Bībeli vienkāršs, lai tas būtu dzīvi mainošs un viegli citiem mācāms piedzīvojums;
 • ka pieaugt savā garīgajā briedumā, mācoties, dzīvojot un daloties ar Bībeli;
 • kā iemācīties apmācīt citus Bībeles studijām, lai viņi varētu augt (atkārtojamība!);
 • kā padziļināt savas attiecības ar Dievu savā personīgajā studiju laikā.
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • vēlme augt ticībā un palīdzēt citiem darīt to pašu,. 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • visiem, kas meklē vienkāršu un efektīvu veidu, kā studēt Bībeli. 
Par šo kursu sertifikātu gan nedod (jo šis kurss ir paredzēts kā iepazīšanās ar Atklājumu Bībeles studiju metodi), tomēr tas nenozīmē, ka tas būtu mazāk interesants un vērtīgs!

ceturtdiena, 2023. gada 1. jūnijs

Agrīnie Baznīcas tēvi: garīgās dzīves veidošana (3.daļa)

Džefrijs Arrovuds (Jeffrey S Arrowood) ir katoļu izglītības apustulāta "From the Abbey" dibinātājs. "From the Abbey" palīdz interesentiem no jauna atklāt ticības mācīšanās prieku, lai varētu augt tuvībā ar Dievu. 

Ko agrīnie Baznīcas tēvi var mums mācīt par veselīgas garīgās dzīves veidošanu? Agrīno Baznīcas tēvu mācība un piemērs var palīdzēt mums veidot savu garīgo dzīvi uz stingra pamata. Agrīnās Baznīcas tēvi saprata cik svarīgas ir "personīgās attiecības ar Jēzu"; tāpat Svētā Euharistija ir svarīga ne tikai mūsu ticībai, bet arī jūsu garīgumam. Viņiem ir ko teikt par Svēto Rakstu lomai mūsu garīgajā dzīvē (un kā visefektīvāk lasīt Bībeli); un kāpēc ir tik svarīgi būt vienotiem ar Baznīcu kā Kristus Miesu un Dieva Ģimeni (iespējams, jūs nekad vairs neredzēsiet savu bīskapu tādā pašā veidā). Visbeidzot Agrīnās Baznīcas tēvi var palīdzēt orientēties kultūrā, kas ienīst kristietību un tajā pašā laikā vilina mūs kļūt paviršiem, slinkiem, vieglprātīgiem savā ticībā. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • kā agrīnās Baznīcas tēvi saprata "personīgās attiecības ar Jēzu".
 • kā saprast Svētās Euharistijas lomu jūsu garīgajā dzīvē.
 • par Svēto Rakstu lomu jūsu garīgajā dzīvē.
 • cik svarīgi ir būt vienotiem ar Baznīcu caur savu bīskapu.
 • kāpēc neļauties šodienas kultūras plūsmai, bet būt par patiesu sāli un gaismu pasaulei. 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • Kursā bieži tiks izmantotas atsauces uz "Baznīcas tēviem" (Fathers of the Church, 3rd Edition by Mike Aquilina). 
 • Šis nav akadēmisks garīguma kurss. Pamatzināšanas par katoļu doktrīnu ir noderīgas, bet nav nepieciešamas. 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • Šis kurss ir paredzēts ticīgiem katoļiem - un citiem kristiešiem, kas ir atvērti katoļu skatījumam uz Baznīcas vēsturi un garīgumu, kuri vēlas uzlabot savu garīgumu, izmantojot seno gudrību, kas nāk no agrīnās Baznīcas. 
 • Lūdzu, neizmantojiet šo kursu, ja jūsu nolūks ir diskutēt pret katoļu doktrīnu. 
 

pirmdiena, 2023. gada 1. maijs

Mūsu ticības tēvi: Kas ir agrīnie Baznīcas tēvi? (1.daļa)

Džefrijs Arrovuds (Jeffrey S Arrowood) ir katoļu izglītības apustulāta "From the Abbey" dibinātājs. "From the Abbey" palīdz interesentiem no jauna atklāt ticības mācīšanās prieku, lai varētu augt tuvībā ar Dievu. 

Cik labi Tu pārzini agrīnās Baznīcas tēvus? Kas ļauj kādu saukt par "agrīno Baznīcas tēvu" (un ko šis termins patiesībā nozīmē) un kāpēc mēs godinām šo svēto grupu tikai tāpēc, ka viņi dzīvoja pirmajos Baznīcas gadsimtos (tas nav tikai tāpēc, ka mums patīk "vecas" lietas)? Mums ir svarīgi aptvert, ko patiesībā nozīmē "Baznīcas apstiprinājums" (iespējams, tas nav tas, ko Tu domā) un kāpēc ir svarīgi, lai agrīnie Baznīcas tēvi būtu ortodoksi, tas nozīmē, ka viņi māca pareizu mācību (un kāpēc viņu ortodoksija ir svarīga Tavām attiecībām ar Jēzu). Vai zini kāpēc eksistē oficiāls nosaukums "Agrīnās Baznīcas tēvi", bet nav "Agrīnās Baznīcas mātes" (nē, tas nav tāpēc, ka Baznīca ir seksistiska)? 
Mums ir svarīgi zināt par agrīnajiem Baznīcas tēviem un viņus iepazīt. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • kā kāds tiek identificēts kā agrīnās Baznīcas tēvs; 
 • kāpēc mēs viņus saucam par agrīnajiem "Baznīcas" tēviem un ko patiesībā nozīmē Baznīcas apstiprinājums un ortodoksija; 
 • kāpēc mums vajadzētu studēt Baznīcas tēvus; 
 • kāpēc mēs viņus saucam par "agrīnajiem" Baznīcas tēviem un kāpēc vēsturiskums ir svarīgs; 
 • kāpēc mēs viņus saucam par agrīnās Baznīcas "tēviem". 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • Kursā bieži tiks izmantotas atsauces uz "Baznīcas tēviem" (Fathers of the Church, 3rd Edition by Mike Aquilina). 
 • Šis nav akadēmisks garīguma kurss. Pamatzināšanas par katoļu doktrīnu ir noderīgas, bet nav nepieciešamas. 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • Šis kurss ir paredzēts ticīgiem katoļiem - un citiem kristiešiem, kas ir atvērti katoļu skatījumam uz Baznīcas vēsturi un garīgumu, kuri vēlas uzlabot savu garīgumu, izmantojot seno gudrību, kas nāk no agrīnās Baznīcas. 
 • Lūdzu, neizmantojiet šo kursu, ja jūsu nolūks ir diskutēt pret katoļu doktrīnu. 
 

otrdiena, 2023. gada 11. aprīlis

Draudzes vadība 101

Baznīcas vadības eksperts un autors Bobs Vaitsels (Bob Whitesel D.Min., Ph.D.) savā īpašajā stilā uzsver, ka laba vadība sākas, zinot, kāds vadības stils jums patīk visvairāk. Viņš arī iepazīstina studentus ar trim “dabiskajiem” jeb 3 virzienu vadības stiliem: stratēģisko, taktisko un attiecību vadību. Studenti var "atklāt" sev tuvāko stilu (un apakšstilus), izmantojot pievienoto anketu. Visbeidzot, studenti iemācīsies labāk vadīt citus, sapulcinot ap sevi citus līderus, kuriem ir viens otru papildinošs stils. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • Baznīcas vadības pamatprincipi darbiniekiem, mācītājiem un brīvprātīgajiem; 
 • ka laba vadība sākas, atklājot savu Dieva doto vadības stilu; 
 • kā sapulcināt ap sevi tos, kuri papildina tavu stilu; 
 • mūsdienu un Bībeles stāstus, kas ilustrē katru vadības stilu; 
 • kā atklāt savu trīs “dabisko” vadības stilu sajaukumu (stratēģiskā, taktiskā un attiecību), un kā vadīit ar prieku, mazāk konfliktiem un lielāku vienotību. 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • Nav īpašu prasību, jo šis ir ievadkurss. Taču tajā ir daudz ideju, kuras vari izmantot, lai uzlabotu savas līdera prasmes.. 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • Draudzes brīvprātīgiem, darbiniekiem, mācītājiem, konfesiju vadītājiem, studentiem un ikvienam, kas interesējas 30 gadu pētījumu rezultātiem par baznīcas vadības... 

trešdiena, 2023. gada 22. februāris

Gavēņa laika ceļojums

Piedzīvot Baznīcas gadu un augt ticībā:

Gavēni, laiku, kurā Baznīca tradicionāli gatavojas Lieldienām, kristieši visā pasaulē ir svinējuši gadsimtiem ilgi. Ir pienācis laiks jaunajiem kristiešiem pievienoties ticīgo kopienā un pievērsties grēku nožēlai un atjaunotnei. 
Daudzi cilvēki, ja viņi vispār svin gavēņa laiku, izmanto to galvenokārt kā iespēju, lai atteiktos no mazāk veselīga ieraduma. Bet Baznīcas gavēnis ietver sevī daudz vairāk! Ir prakses, lūgšanas un dievkalpojumi, kas paredzēti, lai rosinātu pārdomas un grēku nožēlu. Bet tam visam nav jābūt biedējoši. Šis kurss palīdzēs saprast Baznīcas Gavēņa laiku, lai Tu varētu piedalīties tajā pats savā ritmā. 

Šī mācību kursa laikā tiks nojaukti daži pieņēmumi, kas ir pamatā potenciālai pretestībai gavēņa laikam. Tāpat tiks pievērsta īpaša uzmanība dažādām gavēņa tēmām, tostarp grēku nožēlai, atjaunošanai un māceklībai, un tam, kā šīs tēmas var palīdzēt Tev piedzīvot augošu ticību. 
Šis kurss ir paredzēts izmantošanai Baznīcas gavēņa laikā, taču to var izmantot jebkurā laikā. Šeit tas ir sadalīts nodaļās, kas atbilst gavēņa nedēļām, ļaujot Tev vai mazajai grupai izmantot materiālu visā Gavēņa laikā. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • no kurienes nāk gavēņa tradīcijas; 
 • kāpēc kristieši gadsimtu garumā ir svinējuši gavēni kā garīgās atjaunotnes laiku; 
 • kā piedalieties gavēņa praksēs un lūgšanās, kas gadsimtiem ilgi ir uzturējuši kristiešus; 
 • Klusās nedēļas nozīmi; 
 • dažādus veidus, kā praktizēt gavēni; 
 • kā viegli iekļaut gavēņa laiku savā garīgajā piedzīvojumā. 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • Tevis izvēlēts Bībeles tulkojums; 
 • ir ieteicams rakstīt žurnālu/dienasgrāmatu; 
 • šis kurss ir kā pielikums grāmatai "Lent: The Season of Rentance and Renewal" (by Esau McCaulley). Grāmata nav nepieciešama, lai pabeigtu kursu. Tomēr kurss piedāvā grāmatu papildinošus materiālus, tie papildina viens otru... 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • katram, kurš interesējas par Baznīcas gada tēmām; 
 • garīdzniekiem un vadītājiem, kuri vēlas iedzīvināt gavēņa laiku savās draudzēs; 
 • visu tradīciju kristiešiem, kas vēlas vairāk piedzīvot liturģisku laiku; 
 • visiem, kuri vēlas atjaunot savu garīgo praksi un no jauna pārdomāt gavēņa laika mērķus un vērtību. 

trešdiena, 2023. gada 1. februāris

Draudzes izaugsme 101

Draudzes izaugsmes eksperts un autors Bobs Vaitsels (Bob Whitesel D.Min., Ph.D.) savā īpašā stilā izskaidro "4 Baznīcas izaugsmes principus (likumus?)", kas ir veselīgas un plaukstošas baznīcas stratēģijas pamatā. Dr. Vaitsels līdzdala vairākus reālas dzīves piemērus, kas var palīdzēt pielietot katru principu arī Tavā draudzē. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • Kā vadīt draudzes izaugsmi.
 • Kādas ir 4 baznīcas izaugsmes jomas un kā plānot katru no tām.
 • Kā līdzsvarot draudzes iekšējo un ārējo fokusu, atklājot kopienas vajadzības un saskaņojot tās ar kalpošanu, ko Tava draudze var piedāvāt.
 • Kā pilnvarot komandas, komitejas, lūgšanu grupas, Bībeles studiju grupas, svētdienas skolas un cita veida mazās grupas, lai kalpotu tiem, kas atrodas baznīcā un ārpus tās.
 • Kā padarīt draudzi “jaunajiem draudzīgu”, veicinot draudzīgu atmosfēru dievkalpojumos un programmās.
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • Nav īpašu prasību, jo šis ir ievadkurss.
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • Garīdzniekiem.
 • Sludinātājiem, Svētdienas skolas skolotājiem, Bībeles studiju grupu vadītajiem. 
 

svētdiena, 2023. gada 1. janvāris

Bībeles lasīšana skaļi ar pārliecību un skaidri

Senatnē Bībele vienmēr tika lasīta skaļi priekšā lielākai vai mazākai auditorijai. Patiesībā Bībeles rakstītāji jau arī rēķinājās, ka tā tas tiks darīts. Tāpēc spēja to darīt efektīgi bija ļoti svarīga prasme. 
Tomēr arī šodien, neatkarīgi no tā, vai Tu lasi Bībeli, lūgšanu grāmatu vai kādu citu reliģisku rakstu, tam būs nepieciešamas tādas pašas prasmes kā tas bija laikā, kad Bībele tika pierakstīta. 

Serēna Grīnsleida (Serena Greenslade) ir pieredzējusi runas trenere no Dorsetas, Apvienotajā Karalistē un patreiz dzīvo Portugālē. Serēna 1994.gadā ieguva runas skolotājas kvalifikāciju un kopš tā laika ir mācījusi pasniedzējus universitātēs, NHS ārstus, sporta trenerus, biznesa vadītājus un nacionālo labdarības organizāciju darbiniekus. Serena specializējas nodrošināt privātas nodarbības bērniem, pieaugušajiem un uzņēmumiem. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • Kā lasīt skaļi Bībeli, lai cilvēki varētu un vēlētos tajā klausīties.
 • Kā piedzīvot prieku un gandarījumu skaļi lasot tekstu.
Uzmanību:
 • Šis NAV teoloģisks kurss, un nediskutē par Svēto Rakstu teksta nozīmi.
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • Jāprot lasīt...
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • Garīdzniekiem.
 • Sludinātājiem, Svētdienas skolas skolotājiem, Bībeles studiju grupu vadītajiem.
 • Ikvienam, kam skaļi jālasa Bībele.