• Tālākizglītības izaicinājums

  Mūžu dzīvo, mūžu mācies...
  Tā kā mana pašreizējā nodarbošanās prasa teoloģiskas zināšanas, tāpēc izvēlētie studiju kursi ir tam atbilstoši. Katra mēneša studiju kursam došu īsu aprakstu, kā arī papildus norādījumus (kur pieteikties un cik tas maksā).
  2022.gadā es esmu izvēlējies izmantot N.T.Wright Online piedāvātās mācību programmas (ntwrightonline.org).
  2023.gadā es izmantoju dažādu speciālistu piedāvātās programmas, lai papildinātu savas zināšanas un prasmes dažādās jomās.
  Šo divu gadu tālākizglītības programmas realizē interneta mācīšanās vietne Udemy (udemy.com). (Un ļoti labā ziņa ir tā, ka pēc studiju kursa pabeigšanas, visas lekcijas un materiāli ir pilnībā pieejami neierobežotu laiku lietošanai arī turpmāk.)
  2024.gadā nolēmu, ka jāatgriežas atkal pie profesora N.T.Wright – seko, lai uzzinatu vairāk :)
  Tātad – katru mēnesi viens labs un vērtīgs studiju kurss...

  Uzzināt vairāk

pirmdiena, 2024. gada 1. aprīlis

Marka evaņģēlijs – 4.daļa

Evaņģēlists Marks un viņa redzējums par Jēzus evaņģēliju.

Ceturtā daļa profesora N. T. Raita (N. T. Wright) vadītajam mācību kursam, kurā viņš atklāj kā caur Marka evaņģēliju iepazīt Jēzu. 
Šajā studiju sadaļā tiek diskutets par to, ka (mācekļi gan atzīst Jēzu par Mesiju, bet...) viņi vēl daudz ko nesaprot par Viņu.  
4. daļa. Mesijas atpazīšana 
   4.1. Jēzus - Mesija 
   4.2. Jēzus - Mīļotais Dēls 
   4.3. Jēzus un Mozus likumi 
   4.4. Jēzus - Cilvēka Dēls 

Pieteikties studijām (angļu valodā) vari šeit:    

piektdiena, 2024. gada 1. marts

Marka evaņģēlijs – 3.daļa

Evaņģēlists Marks un viņa redzējums par Jēzus evaņģēliju.

Trešā daļa profesora N. T. Raita (N. T. Wright) vadītajam mācību kursam, kurā viņš atklāj kā caur Marka evaņģēliju aplūkot Jēzu. Šis, starp citu ir vecākais un īsākais evaņģēlijs Jaunajā Derībā.  
3. daļa. Noslēpumu atklāšana 
  3.1. Jēzus - atklājējs 
  3.2. Jēzus - Kungs 
  3.3. Jēzus un ticības noslēpums 
  3.4. Jēzus - šķīstums un tradīcija 

Pieteikties studijām (angļu valodā) vari šeit:    

ceturtdiena, 2024. gada 1. februāris

Marka evaņģēlijs – 2.daļa

Evaņģēlists Marks un viņa redzējums par Jēzus evaņģēliju.

Turpinājums kursam, kurā tiek aplūkots vecākais un īsākais evaņģēlijs Jaunajā Derībā, kuru mums ir pierakstījis Marks. Pievienojies profesoram N. T. Raitam (N. T. Wright), kurš mācīs un vadīs šo kursu tā, lai caur Marka evaņģēliju aplūkotu Jēzu. 
2. daļa. Valstības atklāšanās 
  2.1. Marka evaņģēlija tēmas 
  2.2. Jēzus - pasaules Kungs 
  2.3. Gans, dziednieks, ķēniņš 
  2.4. Jēzus, templis un sabats 
  2.5. Jēzus - dziednieks, eksorcists, skolotājs 

Pieteikties studijām (angļu valodā) vari šeit:    

pirmdiena, 2024. gada 1. janvāris

Marka evaņģēlijs – 1.daļa

Evaņģēlists Marks un viņa redzējums par Jēzus evaņģēliju.

Šajā kursā tiek aplūkots vecākais un īsākais evaņģēlijs Jaunajā Derībā, kuru mums ir pierakstījis Marks. Pievienojies profesoram N. T. Raitam (N. T. Wright), kurš mācīs un vadīs šo kursu tā, lai caur Marka evaņģēliju aplūkotu Jēzu. 
 • Uzzini, ar ko šis evaņģēlijs atšķiras no Mateja un Lūkas evaņģēlija. 
 • Uzzini, kādā veidā Marks, iespējams, ir aizsācis jaunu literāro žanru savā laikā. 
 • Izpēti, ko Marks saka par to, ko Dievs ir darījis Jēzū un caur Jēzu.
1. daļa. Kā sākās labā vēsts 
  1.1. Marka daudzslāņainais evaņģēlijs 
  1.2. Jēzus - Dievs ar mums 
  1.3. Jēzus - Jahves atgriešanās 
  1.4. Jēzus - Dieva labā vēsts 
  1.5. Jēzus un konteksts  

Pieteikties studijām (angļu valodā) vari šeit:    

piektdiena, 2023. gada 1. decembris

Bībeles studijas sagatavojoties Ziemsvētkiem

Adventa laiks ir skaists laiks, kad mēs katru gadu no jauna gatavojam savas sirdi, prātu un garu Ziemassvētku priekam un godībai. 
Arī šo četru nedēļu laikā mēs esam aicināti iedziļināties Svētajos Rakstos, lai svinētu mūsu Debesu Tēva plānu savienot Savu tautu ar Sevi caur Savu vienīgo Dēlu Jēzu. Ziemassvētkos mēs svinam glābšanas vēstures pagrieziena punktu, kad pats Dievs pieņēma cilvēka miesu, lai uzņemtos mūsu grēkus. 
Šis kurss ir izstrādāts, lai palīdzētu ticīgajiem pilnvērtīgi piedzīvot Adventa laiku. Pasaulē, kas koncentrējas uz filmām, rotājumiem un dāvanām, Baznīca mums piedāvā iespēju pievērsties šī laika patiesajai nozīmei: Jēzus Kristus dzimšanas svinēšana. Šajā kursā mēs izmantosim iknedēļas Svēto Rakstu lasījumus un ielūkosimies Baznīcas vēsture, lai panāktu dziļāku izpratni par Ziemassvētku laiku. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • kā sagatavoties Kristus otrajai atnākšanai;
 • Kā piedzīvot grēku piedošanu caur grēku nožēlošanu;
 • kā atpazīt Dieva Plānu savā dzīvē;
 • kā iemiesošanās noslēpums atklāj Dieva mīlestību.
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • Vēlme saglabāt Kristu Ziemassvētkos.
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • Ikvienam, kurš ar nepacietību gaida Ziemassvētku svinības.

trešdiena, 2023. gada 1. novembris

Septiņi pārsteigumi Bībeles radīšanas stāstā

Šis kurss sniedz padziļinātu ieskatu Ēdenes dārza stāsta elementos - stāstā, kam ir bijusi liela ietekme uz mūsu kultūru. Pamatstāsti, ko mēs stāstām, paliek nemainīgi, bet tas, kā tos saprotam, mainās mūsu dzīves laikā. Ja apgūsim jaunu veidu, kā izprast šos fundamentālo stāstus, mums pavērsies jaunas iespējas.

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • kursa beigās studenti varēs atrast ceļu atpakaļ uz Ēdenes dārzu un ēst no dzīvības koka. Labi, tā ir hiperbola, bet tā ir tuvāk patiesībai nekā jebkas cits, ko varētu iedomāties, aprakstot šo kursu;
 • kursa nosaukumā minētie "pārsteigumi" slēpjas acīm redzamā vietā. Pēc kursa apgūšanas jūs nekad vairs nelasīsiet 1. Mozus grāmatas pirmās trīs nodaļas tā kā iepriekš;
 • stāsti par izcelsmi ir arī stāsti, kas mēģina mums kaut ko pastāstīt par to, uz kurieni mēs ejam. Šis kurss sniedz ieskatu par to, kā Bībele saprot, kas mēs esam un kurp ejam;
 • neatkarīgi no reliģiskās pārliecības vai perspektīvas, šīs atziņas par cilvēka dzīvi ir gan dziļas, gan aizraujošas. 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • Jāizmanto savas kritiskās domāšanas spējas (atvērts prāts un atvērta sirds). Iepriekšēja pieredze nav nepieciešama.
 • Lai gūtu labumu no šī kursa, nav nepieciešama īpaša reliģiska pārliecība. Jebkuras un jebkādas pārliecības studenti ir laipni gaidīti. Visi (iesācēji Bībeles lasītāji, un tie, kuri labi pārzina Bībeli) gūs vienādu labumu no šī kursa.
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • Ikvienam, kas vēlas no jauna izlasīt Bībeles radīšanas stāstu un gūt jaunu ieskatu par mūsu kultūras pamatiem. 
 • Šī kursa mērķis nav mainīt kāda cilvēka uzskatus vai pamatprincipus. Šis kurss bagātinās gan ateistus, gan reliģiskos fundamentālistus, un viņu pamatprincipi netiks apšaubīti.
 • Ja NE-esat atvērti jaunām Bībeles interpretācijām, jums nevajadzētu apmeklēt šo kursu.
 • Ja jūs ir ietekmējusi vai ieinteresējusi gan Rietumu, gan Austrumu reliģiskā doma, šis kurss varētu palīdzēt atrast tiltu starp šīm divām pasaulēm.

svētdiena, 2023. gada 1. oktobris

Kristīgais koučings Tavā draudzē

Kristieši ir atbildīgi par to, lai palīdzētu citiem viņu kristīgajā ceļā. Tomēr baznīcās reizēm ir tendence paļauties uz dievkalpojumiem un mācību programmām, nepievienojot individuālu palīdzību, kas lielākajai daļai cilvēku ir nepieciešama, lai uzzinātās idejas patiešām pielietotu savā dzīvē. Mazās grupas ir lieliskas, ja tās tiek pareizi vadītas. Taču personīgais mentorings vai koučings nodrošina nepieciešamo atbalstu. 
Šis kurss dos pārliecību, ka Tev ir, ko piedāvāt citiem. Tas Tev ieteiks, kā uzdot pamācošus jautājumus un palīdzēt savam aizbilstamajam formulēt personiskas atbildes.
Šis kurss sniegs rīkus, lai Tu varētu vadīt citus labākai dzīvei. Kursā ir iekļauta vingrinājumu bibliotēka, ko varat izmantot kopā ar saviem aizbilstamajiem. Resursi ir domāti kā piedāvājums, kur Tu izvēlētos to, kas Tev nepieciešams, lai izveidotu savu recepti. Tu uzzināsi, kā izmantot šos materiālus kopā ar savu aizbilstamo, kad Tu kā mentors atradīsi tam piemērotu laiku. Tas padarīs Tavu koučingu/mentoringu unikālu ar katru personu, kurai Tu palīdzi.

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • kā atrast pareizo cilvēku savā draudzē, kuram Tu varētu kļūt par mentoru; 
 • kā uzņemties atbildību par savu mentorējamo, lai vestu viņu uz produktīvāku kristīgo dzīvi; 
 • kā savienot draudzības un mentoringa elementus modelī, kas atstāj pozitīvu paraugu uz visu mūžu. 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • Gatavība mācīties un nodot savas zināšanas tālāk. 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • kristiešiem, kuri vēlas kaut ko mainīt;
 • kristiešiem, kuri vēlas palīdzēt citiem savā draudzē.
 • kristiešiem, kuri ir gatavi ieguldīt savu laiku... 

piektdiena, 2023. gada 1. septembris

Esteres grāmatas iepazīšana

Jūs uzzināsiet, kādas ir senās Bībeles izpētes metodes un kā tās pielietot Esteres grāmatas interpretācijā. Šo Bībeles studiju metodi izveidoja Hillels (Hillel the Elder) apmēram 70 gadus pirms Jēzus Kristus dzimšanas. Autors to ir atdzīvinājis un pilnveidojis baznīcas vajadzībām. Hillela metode joprojām tiek izmantota Ješivā (Yeshiva).

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • kā apgūt Esteres grāmatas noslēpumus, izmantojot Seno Bībeles studiju metodes;
 • kāpēc Esteres grāmata gandrīz tika svītrota no Bībeles.
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • Ir nepieciešama grāmata, ko var iegādāties Amazon. Meklējiet "Koplitz Learning Esther." Tā ir pieejama Kindle un papīra formātā.
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • Katram, kurš vēlas uzzināt par Esteres grāmatas nozīmi.