Vienkārši – Jēzus

Ivo Roderts | novembris 01, 2022 | komentāru nav
Šajā kursā mēs varam iepazīties ar mūsu ēras 1.gadsimta dzīvesveidu, nodarbošanās veidiem un izglītošanās iespējām kontekstā ar Jēzu no Nācaretes. Kursa mērķis ir paskatīties uz Jēzus stāstu no vēsturnieka skatpunkta. Pārāk daudz reižu Jēzus no Nācaretes tiek interpretēts kā vienkārši vēl viena “reliģiska figūra” starp daudzām reliģiskajām figūrām. Bet tas bieži neļauj evaņģēlija stāstos saklausīt cilvēku, kurš dzīvoja laikā un telpā konkrētā vēsturiskā brīdī. 
Šis kurss ir paredzēts visām auditorijām. Iepriekšēja teoloģiskā izglītība nav nepieciešama. Tas nozīmē, ka šis studiju kurss sniegs pamata izpratni par Jēzu kā vēstures figūru. 
Profesora N.T.Raita (N.T.Wright) lekcijas apkopo tos Bībeles tekstus, kas var iepazīstināt studentus ar dažādiem aspektiem, (tie visi kopā veido Lielo stāstu par Jēzu Kristu!). Papildus tam studiju kursā ir iekļauti pārbaudes un diskusiju jautājumi, kas palīdzēs studentiem vērīgāk domāt par piedāvāto materiālu. 
Šo kursu ir ieteicams izmantot vienlaikus ar profesora Raita grāmatas “Simply Jesus” lasīšanu. Grāmatā autors apkopo pēdējo 200 gadu Bībeles zinātniskās izpētes rezultātus. Stilā, kas līdzīgs K.S.Luisa (C.S. Lewis) populārajiem darbiem, N.T.Raits nojauc šķēršļus, kas neļauj kristiešiem būt pilnībā iesaistītiem stāstā par Jēzu Kristu. 
Es ticu, ka šīs lekcijas un pārdomu jautājumi būs uzmundrinoši un izglītojoši visiem. 
Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
  • stāstu par Jēzu nevis kā "reliģisku figūru", bet gan kā cilvēku, kurš dzīvoja, mācīja un pildīja savu misiju 1.gadsimta kontekstā;
  • to Bībeles tekstu nozīmi, kuri apraksta Jēzus dzīvi, mācību un darbu viņa laikmeta literārajā un kultūras vidē;
  • informāciju par reālu vēsturi, nevis tikai par tradīcijām, kas radās gadsimtiem pēc Jēzus nāves;
  • grūtības un pretestību ar ko saskārās Jēzus tāpēc, ka viņš teica konkrētas atziņas;
  • dažādās politiskās un filozofiskās kustības, kas norisinājās Jēzus darbības fona, tā piešķirot Jēzus dzīvei to īpašo nozīmi;
  • stāstu par Jēzu, kā to redzētu viņa laikabiedri kontekstā ar Izraēla Dieva apsolījumu piepildījumu.
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
  • Studenti var iegādāties N.T.Raita grāmatu "Simply Jesus" (by N.T. Wright - HarperOne, 2011) ISBN: 0062084399. Grāmata ir pieejama drukātā, digitālā un audio formātā.
Kam šis kurss ir paredzēts: 
  • Šis sākuma līmeņa kurss palīdzēs ikvienam, kurš vēlas izprast stāstu par Jēzus dzīvi no vēsturnieka viedokļa mūsu ēras 1.gadsimta kontekstā.
  • Šis kurss neiesaistās debatēs par vēsturiskā Jēzus esamību.