Pirmā Mozus grāmata (IESĀKUMS)

Ivo Roderts | jūlijs 01, 2022 | komentāru nav
Šis mācību kurss sniedz pārskatu par 1.Mozus grāmatu — sākuma sākumu — koncentrējoties uz Bībeles stāstījumu ar tā dažādajiem pavērsieniem. Aicinu pievienoties profesoram N.T.Raitam (N.T.Wright), pētot Dieva tautas agrīno vēsturi, kas piešķir nozīmi un jēgu visam Israēla tautas stāstam. Tā vietā, lai piedāvātu tekstuālu kritiku vai ieskatu dažādos Vecās Derības teoloģijas avotos un virzienos, šis kurss koncentrējas uz grāmatu (Bībeli!), kāda tā mums ir. Lekcijas izsekos stāstījumam par Dievu, Dieva radību un Viņa tautu, un arī par to, kā Jaunās Derības rakstītāji iespaidojas no 1. Mozus grāmatas stāsta. Kā arī varēsi uzzināt, kāpēc tādi cilvēki kā Ābrahāms un Sāra, Jēkabs un Jāzeps nav gluži tie, kurus atdarināt kā morāles piemērus, jo viņi paši ir dziļi kļūdaini un arī viņiem, tāpat kā mums, ir vajadzīga Dieva glābšana. 

Kursa materiāls ir sadalīts četrās sadaļās, kas ietver: 
 • Dieva mērķis: ko Dievs dara? Kam tas paredzēts? Kurp virzās Radīšana? 
 • Dieva apsolījums: kāpēc Dieva apsolījums Ābrahāmam, Īzākam un Jēkabam ir nozīmīgs? 
 • Dieva klātbūtne: kur Dievs turpinās mājot pie saviem ļaudīm? 
 • Dieva nodrošinājums: kā Dievs nodrošina un galu galā glābj savus ļaudis? 
Nobeigumā Tu uzzināsi, kā Izraēla tauta saprata – kāpēc stāsts par viņiem ir pravietisks un kāpēc tas ir svarīgi. Šis kurss mudinās Tevi atklāt jaunu enerģiju un dzīves jēgu ielūkojoties tajā, kas notika no sākuma pašā sākumā.

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:
Studiju kursā var uzzināt: 
 • vairāk par stāstu, ko stāsta Bībele un kā tas sākās; 
 • kāpēc 1. Mozus grāmata nav radīšanas 'stenogramma', bet gan poētisks apraksts par namu, ko Dievs sev veido; 
 • ko nozīmē būt radītam pēc Dieva līdzības un kādi ir cilvēka aicinājuma mērķi; 
 • kā un kāpēc Dieva projekts 'aizgāja greizi' un kā Dievs plāno visu atkal sakārtot, izmantojot jaunu cilvēku pāri; 
 • kā Dieva apsolījumi caurvij visu Bībeles sižeta līniju; 
 • iepazīt Ābrahāmu un viņa ģimeni un to, kāpēc šie varoņi ir tālu no tipoloģiskiem piemēriem; 
 • izsekot stāstam par Jēkabu un viņa dēlu Jāzepu un to, kā Dieva ģimene nonāk Ēģiptē; 
 • kā justies iedrošinātam lasot par Dieva sniegto palīdzību un glābšanu Ēģiptē, kā arī par to, kāpēc tas ir svarīgs pamats visam pārējam Bībeles stāstam. 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • šī kursa apgūšanai ir vajadzīga kāda no jaunākā tulkojuma Bībelēm; 
 • vēlme uzzināt vairāk par visu lietu sākumu un it īpaši par Dieva projektu "Cilvēks"; 
 • interese par tēmām 1. Mozus grāmatā un stāstu par Dieva īpašās ģimenes izveidošanu. 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • ikvienam, kam interesē “sākuma sākums”; 
 • ikvienam, kas vēlas uzzināt vairāk par Dieva nodomiem savai tautai un visai radībai; 
 • ikvienam, kurš meklē pārskatu par 1.Mozus grāmatas stāstījumu par patriarhiem un to, kā tas viss sākās; 
 • Bībeles nodarbību vai mazo grupu vadītājiem, kurus interesē sagatavots ievadkurss, kas ir piemērots plašam klausītaju lokam; 
 • Garīdzniekiem, sludinātājiem un skolotājiem, kuri meklē resursus par to, kā savienot Vecās Derības stāstus ar glābšanas un pestīšanas tēmu Jaunajā Derībā. 
Kategorijas: ,