• Tālākizglītības izaicinājums

  Mūžu dzīvo, mūžu mācies...
  Tā kā mana pašreizējā nodarbošanās prasa teoloģiskas zināšanas, tāpēc izvēlētie studiju kursi ir tam atbilstoši. Katra mēneša studiju kursam došu īsu aprakstu, kā arī papildus norādījumus (kur pieteikties un cik tas maksā).
  2022.gadā es esmu izvēlējies izmantot N.T.Wright Online piedāvātās mācību programmas (ntwrightonline.org).
  2023.gadā es izmantoju dažādu speciālistu piedāvātās programmas, lai papildinātu savas zināšanas un prasmes dažādās jomās.
  Šo divu gadu tālākizglītības programmas realizē interneta mācīšanās vietne Udemy (udemy.com). (Un ļoti labā ziņa ir tā, ka pēc studiju kursa pabeigšanas, visas lekcijas un materiāli ir pilnībā pieejami neierobežotu laiku lietošanai arī turpmāk.)
  2024.gadā nolēmu, ka jāatgriežas atkal pie profesora N.T.Wright – seko, lai uzzinatu vairāk :)
  Tātad – katru mēnesi viens labs un vērtīgs studiju kurss...

  Uzzināt vairāk
Rāda ziņas ar etiķeti ap.Pāvils. Rādīt visas ziņas
Rāda ziņas ar etiķeti ap.Pāvils. Rādīt visas ziņas

ceturtdiena, 2022. gada 1. septembris

Padziļināts pētījums par vēstuli Galatiešiem (2.daļa)

Apustuļa Pāvila vēstule Galatiešiem ir viens no senākajiem dokumentiem, kas mums ir saglabājies no agrīnās Jēzus sekotāju kustības, kas vēlāk kļuva pazīstama kā kristietība. Tāpēc tā arī akcentē galvenos teoloģisko debašu jautājumus šajā kopienā, tostarp to, kā cilvēki redzēja sevi, savu piederību kristietībai. Šajā vēstulē Pāvils norāda uz konkrētu izaicinājumu identitātes veidošanai, ar ko saskārās draudze Galatijā. Tas bija jautājums par to, vai pagānu jaunatgrieztos kristiešus ir nepieciešams apgraizīt. Nostājoties pret grupējumiem, kas izslēgtu tos pagānu ticīgos, kas nespēj pieņemt Toru visā pilnībā, apustulis Pāvils meistarīgi atklāj loģisku pamatu pieejai, kas tiek bāzēta uz Mesiju Jēzu Kristu, kā arī norāda uz jaunajām prasībām attiecībā uz piederību Jēzus sekotāju ģimenei. 

Studiju kursa otrā daļa “Mesijas kopienas sakārtošana” pēta, ko nozīmē tas, ka šī jaunā ticīgo kopiena, kuru raksturo ticība Jēzum, ir Vecajā Derībā apsolītā Dieva ģimene. Kā Jēzus sekotāju kustība piepilda Vecās Derības cerības un apsolījumus? Ko viņi domā par ētiku un bauslību, ja patiešām ir iesācies Jaunais Laiks? Kā Dieva Gara darbība atklājas kristiešu kopienas dzīvē?
Profesors turpina pētīt šos jautājumus, par kuriem mājiens tika dots jau studiju kursa pirmajā daļā. Galvenais uzsvars tiek likts uz Pāvila viedokli par visu Mesijam Jēzum ticīgo vienotību vakar, šodien un rīt. 

Profesors N.T.Raits (N.T.Wright) šajā kursā ir ietvēris rūpīgi izstrādātus materiālus, kas pirmo reizi tika publicēti profesora komentāros par vēstuli Galatiešiem. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • kā apustulis Pāvils iekļauj Jēzu stāstā, kuru Izraēls stāstīja par savu Mesijas nākšanu; 
 • ētikas un likumu (Toras) lomu jaunajā laikmetā; 
 • kā apustulis Pāvils izmanto dažādus retoriskus paņēmienus, lai pamatotu savus argumentus; 
 • kā tiek definētas attiecības starp Jēzus darbu pie krusta, individuālo "ticību" un Dieva Gara darbību; 
 • par argumentiem, kurus Pāvils izmanto, lai attīstītu savu stingro kristoloģiju;  
 • par vienotību kā vēstules Galatiešiem galveno vēstījumu (salīdz. ar mūsdienu debatēm par salīdzinošo reliģiju vai soterioloģiju).
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
  Šis kurss atsaucas un tā pamatā ir divas grāmatas. Ne viena, ne otra nav obligāta dalībai šajā kursā. Tomēr, ja ir interese, šīs grāmatas ir: 
 • 'Galatians' by N.T. Wright (ISBN: 9780802825605); 
 • 'Roman Faith and Christian Faith' by Teresa Morgan (ISBN: 9780198724148). 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • studentiem, kuru studijas ir saistītas ar Jauno Derību un/vai agrīno kristietību; 
 • mācītājiem, kuri gatavo sprediķu sēriju vai pētījumus par vēstuli Galatiešiem; 
 • skolotājiem, kuri vēlētos kliedēt populārās izglītības radītos mītus; 
 • ikvienam, kuru interesē Jēzus sekotāju kopienas veidošanās pirmsākumi. 

pirmdiena, 2022. gada 1. augusts

Padziļināts pētījums par vēstuli Galatiešiem (1.daļa)

Apustuļa Pāvila vēstule Galatiešiem ir viens no senākajiem dokumentiem, kas mums ir saglabājies no agrīnās Jēzus sekotāju kustības, kas vēlāk kļuva pazīstama kā kristietība. Tāpēc tā arī akcentē galvenos teoloģisko debašu jautājumus šajā kopienā, tostarp to, kā cilvēki redzēja sevi, savu piederību kristietībai. Šajā vēstulē Pāvils norāda uz konkrētu izaicinājumu identitātes veidošanai, ar ko saskārās draudze Galatijā. Tas bija jautājums par to, vai pagānu jaunatgrieztos kristiešus ir nepieciešams apgraizīt. Nostājoties pret grupējumiem, kas izslēgtu tos pagānu ticīgos, kas nespēj pieņemt Toru visā pilnībā, apustulis Pāvils meistarīgi atklāj loģisku pamatu pieejai, kas tiek bāzēta uz Mesiju Jēzu Kristu, kā arī norāda uz jaunajām prasībām attiecībā uz piederību Jēzus sekotāju ģimenei. 
Studiju kursa pirmā daļa “Mesijas kopienas identificēšana” aptver vēstules Galatiešiem sākuma daļu līdz pat 3.nodaļas 18.pantam. Tā koncentrējas uz tādām tēmām kā – iekļaujošas kopienas veidošana; ko nozīmē būt indivīdiem ”Mesijā”; un kā tas viss attiecas uz apsolījumiem Ābrahāma ģimenei? 
Vēstulē Galatiešiem atklātā viedokļu sadursme sniedz mūsdienu studentiem redzējumu par agrīno kristiešu teoloģiskajām diskusijām (piemēram, Trīsvienības, Iemiesošanās, Izpirkšanas jautājumos). 
Profesors N.T.Raits (N.T.Wright) šajā kursā ir ietvēris rūpīgi izstrādātus materiālus, kas pirmo reizi tika publicēti profesora komentāros par vēstuli Galatiešiem. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • apustuļa Pāvila autobiogrāfisko piezīmju nozīmi līdzās vēstulē Galatiešiem risinātajiem teoloģiskajiem jautājumiem; 
 • kā apustulis Pāvils iekļauj Jēzu stāstā, ko viņa laikabiedri stāstīja par Mesijas atnākšanu savā izpratnē; 
 • sociāli politiskos strīdus, kas bija pamatā agrīnās kristiešu kopienas diskusiju argumentos; 
 • kā vēstule Galatiešiem tiek interpretēta mūsdienu Rietumu baznīcā; 
 • tādu vārdu kontekstu kā 'ticība', 'taisnošana' un 'taisnība', kā arī to, ko šie termini nozīmē kristiešu kopienā. 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
  Šis kurss atsaucas un tā pamatā ir divas grāmatas. Ne viena, ne otra nav obligāta dalībai šajā kursā. Tomēr, ja ir interese, šīs grāmatas ir: 
 • 'Galatians' by N.T. Wright (ISBN: 9780802825605); 
 • 'Roman Faith and Christian Faith' by Teresa Morgan (ISBN: 9780198724148). 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • studentiem, kuru studijas ir saistītas ar Jauno Derību un/vai agrīno kristietību; 
 • mācītājiem, kuri gatavo sprediķu sēriju vai pētījumus par vēstuli Galatiešiem; 
 • skolotājiem, kuri vēlētos kliedēt populārās izglītības radītos mītus; 
 • ikvienam, kuru interesē Jēzus sekotāju kopienas veidošanās pirmsākumi. 

trešdiena, 2022. gada 1. jūnijs

Kristus tautas sabiedriskā dzīve

Kristiešus var sastapt gan skolās un valdībā, gan izklaides vietās un, protams, sociālajos medijos. Tā kā cilvēki skatās un bieži gaida atbildes, mums ir vajadzīga spēcīga Bībeles teoloģija, kas palīdzētu mums piedalīties sabiedriskajā dzīvē atbilstoši mūsu identitātei. Es aicinu Tevi man pievienoties, lai izpētītu un saprastu, ko ap.Pāvila vēstule filipiešiem var par šiem jautājumiem palīdzēt saprast mūsu dzīvēs šodien. 
Pāvils raksta savu vēstuli filipiešiem no cietuma un nav pārliecināts, vai viņam tiks izpildīts nāvessods vai viņš tiks atbrīvots. Tomēr vēstule ir slavena un atpazīstama ar savu priecīgo skatījumu, ko Pāvils sniedz saviem lasītājiem. Apustulim ir izdevies ļoti pārskatāmi atklāt principus, kas sabalansē mūsu “privātās attiecības ar Kristu” ar “aicinājumu uz publisku iesaistīšanos” sabiedrības labā.
Lekciju cikls “Kristus tautas sabiedriskā dzīve” sākotnēji tika ierakstīta piecu dienu laikā no 2021. gada 15. līdz 19. februārim kā tiešraide internetā. Profesors N.T.Raits (N.T.Wright) nolasīja šo 10 lekciju sēriju savās mājās netālu no St. Andrews (England).

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:
Studiju kursā var uzzināt: 
 • apustuļa Pāvila vēstules filipiešiem tēmu un domas dziļumus; 
 • Svēto Rakstu pamatu tam, ko nozīmē būt par Kristus draudzi publiskajā telpā; 
 • par Pāvila grūtajiem apstākļiem un apustulisko pārliecību, ko viņš sniedz, rakstot no cietuma; 
 • kā iedvesmoties no vēstules filipiešiem priecīgā skatījuma. 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • šī kursa apgūšanai ir vajadzīga kāda no jaunākā tulkojuma Bībelēm.; 
 • interese par sabiedrisko dzīvi un Svēto Rakstu pamatu savas domāšanas veidošanai par ticības un garīgās prakses jautājumiem. 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • ikvienam, kurš interesējas par iedziļināšanos Bībeles pasaulē, lai izpētītu, kā Dieva Vārds turpina runāt mūsu dzīvē un mūsdienu kultūrā; 
 • tiem, kas interesējas par to, kur viņu “privātās attiecības ar Kristu” satiekas ar “aicinājumu uz publisku iesaistīšanos” priekš sabiedrības; 
 • studentiem, Bībeles skolotājiem, sludinātājiem, garīdzniekiem vai lajiem vadītājiem, kuri vēlas iedziļināties Pāvila vēstulē filipiešiem; 
 • ikvienam, kurš vēlas uzzināt vairāk par Bībeles teoloģiju un praktisko teoloģiju. 


svētdiena, 2022. gada 1. maijs

Ticība, kas darbojas mīlestībā

Mēs visi darām kaut ko, ko varētu nosaukt par darbu (un nav svarīgi vai par to maksā algu vai nē). Neatkarīgi no tā, kādu darbu Tu dari, sākot ar galda klāšanu, rūpēm par mājām un ģimeni, līdz uzņēmuma vadīšanai – ir svarīgi atrast jēgu saviem centieniem.

Šajā intriģējošajā tiešsaistes kursā profesors N.T.Raits (N.T.Wright) apskata virkni Bībeles tekstus, kuros tiek pārrunāts kā, kāpēc un kas kristiešiem būtu jāņem vērā, domājot par darbu, ko viņi dara. Vadoties no Vecās un Jaunās Derības padomiem, Tu vari atklāt kā piedzīvot to balansu un piepildījumu, ko Dieva mums katram ir novēlējis. Tādā veidā mēs arī varam kļūt par pozitīvo pārmaiņu aģentiem sabrukušajā sabiedrībā ap mums.

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:
Studiju kursā var uzzināt: 
 • kā ikdienas darba dzīve var tikt savienota ar ticību ķēniņam Jēzum Kristum; 
 • cik svarīgi un nozīmīgi (jebkurš) labs darbs tika uztverts antīkajā pasaulē; 
 • kā dažādās kultūras, stap kurām dzīvoja kristieši, uztvēra šo jauno fenomenu; 
 • dažādas problēmas, kas rodas, ja jauna “ģimene” (ko sauc par “Dieva tautu”) sāk dzīvot žēlastības un mīlestības evaņģēlija gaismā. 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • šī kursa apgūšanai ir vajadzīga kāda no jaunāko tulkojumu Bībelēm. Ļoti var noderēt arī vēlme uzzināt un iemācīties ko jaunu. 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • ikvienam, kurš meklē jēgpilnāku dzīvi, izmantojot Bībeles padomus; 
 • garīdzniekiem, kuri meklē resursus vai iedvesmu, lai uzlabotu savus sprediķus, kā arī pilnveidotu personīgo garīgo izaugsmi; 
 • profesora N.T.Raita fani, kurus interesē viņa atziņas. 


Par šo kursu sertifikātu gan nedod, tomēr tas nenozīmē, ka tas būtu mazāk interesants un vērtīgs!

piektdiena, 2022. gada 1. aprīlis

Pāvils un viņa vēstule Filemonam

Apustulis Pāvils ir īpaši pazīstams ar savām plašajām un garajām vēstulēm, piemēram, vēstuli romiešiem. Pāvila vēstule Filemonam ir viņa īsākā vēstule. Bet tāpēc nevajadzētu pieņemt, ka šeit nebūtu daudz par ko pārdomāt un mācīties. 
Šajā studiju kursā profesors N.T.Raits (N.T.Wright) iepazīstina ar bagātīgu materiālu, ļaujot mums saprast un pārdomāt to, kādi cilvēki kļuva par Jēzus sekotājiem un kā viņi dzīvoja. Un viņu dzīvesveids bija patiesi pretstatā parastajam romiešu dzīvesveidam pirmajā gadsimtā. 

Studiju kursā tiek salīdzinātas divas vēstules, kas skar gandrīz identisku jautājumu: ko darīt ar aizbēgušu vergu. Profesors Raits aplūko Pāvila vēstuli Filemonam, kurā ir paustas bažas par 'aizbēgušo' Onesimu, un Plīnija Jaunākā vēstuli Sabinianusam par vārdā nenosauktu bēgli. Šāda salīdzinājuma rezultātā kļūst redzamas un saprotamas Romai raksturīgās sociālās struktūras, un kā tam kontrastē apustuļa Pāvila piedāvātais jaunais dzīvesveids. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:
Studiju kursā var uzzināt: 
 • kā izprast šo brīnišķīgo, bet mazo apustuļa Pāvila vēstuli Filemonam; 
 • par apustuļa Pāvila pasaules uzskatu, kā tas atklājas risinot sarežģītu jautājumu; 
 • sociālo šķiru noslāņošanos romiešu pasaulē, kā tas saprotams no Plīnija Jaunākā vēstules, kas rakstīta Sabinianusam; 
 • atšķirības starp Pāvila piedāvātajiem risinājumiem, no vienas puses, un Plīnija Jaunākā, no otras puses, risinot gandrīz identiskus jautājumus; 
 • ko nozīmē būt Jēzus Kristus sekotājam kultūrā, kura pilnībā atšķiras no kristīgā redzējuma.  
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • šī kursa apgūšanai ir vajadzīga tikai vēlme uzzināt kaut ko vairāk par Jauno Derību. Citi materiāli nav nepieciešami. 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • šis bezmaksas kurss ir lielisks ievads Jaunās Derības izpētē, kā ari profesora N.T. Raita mācīšanas stilā. Kurss nav paredzēts tiem, kas vēlas dziļāk diskutēt par teoloģiju. 

Par šo kursu sertifikātu gan nedod (jo šis kurss ir paredzēts kā iepazīšanās ar profesoru N.T.Wright), tomēr tas nenozīmē, ka tas būtu mazāk interesants un vērtīgs!

otrdiena, 2022. gada 1. marts

Pāvils un viņa vēstule efeziešiem

Šajā studiju kursā profesors N.T.Raits (N.T.Wright) iepazīstina ar Pāvila vēstuli efeziešiem. Šis kurss vada iegūt kopējo priekšstatu par Dieva nodomu – realizēt 'debesu' un 'zemes' savienošanos, tādā veidā atkal apvienojot to, kas sen laikus atpakaļ tika salauzts. Apustulis Pāvils skaidro, ka caur Mesiju Dievs ir savedis kopā visu cilvēci – šajā jaunajā Dieva ģimenē ir cita veida domāšana, sarunas un dzīvesveids. Turklāt īpaša uzmanība tiek pievērsta patreiz neredzamās pasaules realitātei, kāda tā izpaužas šīs Jaunās ģimenes attiecībās, kas dzīvo vienotībā un svētumā. 

Oriģināli šis kurss ir paredzēts trīspadsmit studiju sesijām. 
Izmantojot online mācīšanās iespējas, katrs var izvēlēties apgūt kursu savā tempā. Tomēr ir svarīgi veltīt laiku, lai pārdomātu mācību grāmatā un lekcijās sniegto materiālu. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • kā Pāvils šajā spēcīgajā vēstulē sniedz savu vēsti 'kā Kristus gūsteknis' un kas ir viņa vēstījuma Efezas draudzei būtība; 
 • Pāvila rakstītās vēstules ietekmi (aplūkojot pašreizējo laikmetu un dzīvesveidu sev apkārt); 
 • kā pielietot vēstules saturu un principus savā personīgajā dzīvē;
 • kā paskaidrot citiem šīs vēstules kopsavilkumu (– kā apvienojas "debesu" un "zemes" realitātes). 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • studentiem vajadzētu būt ieinteresētiem mācīties no vienas no Pāvila visplašākajām, brīnišķīgākajām vēstulēm, kas aplūko Dieva majestātiskās darbības skaistumu Kristū, nojaucot barjeras un ievedot cilvēkus jaunajā realitātē – Dieva ģimenē, kur katrs var aktīvi īstenot savu Dieva Gara aicinājumu; 
 • grāmata mācīšanās procesam – Paul for Everyone: The Prison Letters– Ephesians, Colossians, Philippians and Philemon by N.T.Wright. John Knox Press. ISBN:0664227880. 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • katram, kam ir interese par Jaunās Derības vēsti un kas vēlas izpētīt Pāvila vēstuli efeziešiem, kas ir viena no apustuļa Pāvila visspēcīgākajām vēstulēm; 
 • visplašākajai auditorijai – nav nepieciešama iepriekšēja teoloģiska izglītība, lai saprastu jēdzienus; 
 • tiem, kuri vēlas lēnu un pārdomas izaicinošu mācīšanās procesu.