Pāvils un viņa vēstule Filemonam

Ivo Roderts | aprīlis 01, 2022 | komentāru nav
Apustulis Pāvils ir īpaši pazīstams ar savām plašajām un garajām vēstulēm, piemēram, vēstuli romiešiem. Pāvila vēstule Filemonam ir viņa īsākā vēstule. Bet tāpēc nevajadzētu pieņemt, ka šeit nebūtu daudz par ko pārdomāt un mācīties. 
Šajā studiju kursā profesors N.T.Raits (N.T.Wright) iepazīstina ar bagātīgu materiālu, ļaujot mums saprast un pārdomāt to, kādi cilvēki kļuva par Jēzus sekotājiem un kā viņi dzīvoja. Un viņu dzīvesveids bija patiesi pretstatā parastajam romiešu dzīvesveidam pirmajā gadsimtā. 

Studiju kursā tiek salīdzinātas divas vēstules, kas skar gandrīz identisku jautājumu: ko darīt ar aizbēgušu vergu. Profesors Raits aplūko Pāvila vēstuli Filemonam, kurā ir paustas bažas par 'aizbēgušo' Onesimu, un Plīnija Jaunākā vēstuli Sabinianusam par vārdā nenosauktu bēgli. Šāda salīdzinājuma rezultātā kļūst redzamas un saprotamas Romai raksturīgās sociālās struktūras, un kā tam kontrastē apustuļa Pāvila piedāvātais jaunais dzīvesveids. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:
Studiju kursā var uzzināt: 
  • kā izprast šo brīnišķīgo, bet mazo apustuļa Pāvila vēstuli Filemonam; 
  • par apustuļa Pāvila pasaules uzskatu, kā tas atklājas risinot sarežģītu jautājumu; 
  • sociālo šķiru noslāņošanos romiešu pasaulē, kā tas saprotams no Plīnija Jaunākā vēstules, kas rakstīta Sabinianusam; 
  • atšķirības starp Pāvila piedāvātajiem risinājumiem, no vienas puses, un Plīnija Jaunākā, no otras puses, risinot gandrīz identiskus jautājumus; 
  • ko nozīmē būt Jēzus Kristus sekotājam kultūrā, kura pilnībā atšķiras no kristīgā redzējuma.  
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
  • šī kursa apgūšanai ir vajadzīga tikai vēlme uzzināt kaut ko vairāk par Jauno Derību. Citi materiāli nav nepieciešami. 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
  • šis bezmaksas kurss ir lielisks ievads Jaunās Derības izpētē, kā ari profesora N.T. Raita mācīšanas stilā. Kurss nav paredzēts tiem, kas vēlas dziļāk diskutēt par teoloģiju. 

Par šo kursu sertifikātu gan nedod (jo šis kurss ir paredzēts kā iepazīšanās ar profesoru N.T.Wright), tomēr tas nenozīmē, ka tas būtu mazāk interesants un vērtīgs!