piektdiena, 2022. gada 1. aprīlis

Pāvils un viņa vēstule Filemonam

Apustulis Pāvils ir īpaši pazīstams ar savām plašajām un garajām vēstulēm, piemēram, vēstuli romiešiem. Pāvila vēstule Filemonam ir viņa īsākā vēstule. Bet tāpēc nevajadzētu pieņemt, ka šeit nebūtu daudz par ko pārdomāt un mācīties. 
Šajā studiju kursā profesors N.T.Raits (N.T.Wright) iepazīstina ar bagātīgu materiālu, ļaujot mums saprast un pārdomāt to, kādi cilvēki kļuva par Jēzus sekotājiem un kā viņi dzīvoja. Un viņu dzīvesveids bija patiesi pretstatā parastajam romiešu dzīvesveidam pirmajā gadsimtā. 

Studiju kursā tiek salīdzinātas divas vēstules, kas skar gandrīz identisku jautājumu: ko darīt ar aizbēgušu vergu. Profesors Raits aplūko Pāvila vēstuli Filemonam, kurā ir paustas bažas par 'aizbēgušo' Onesimu, un Plīnija Jaunākā vēstuli Sabinianusam par vārdā nenosauktu bēgli. Šāda salīdzinājuma rezultātā kļūst redzamas un saprotamas Romai raksturīgās sociālās struktūras, un kā tam kontrastē apustuļa Pāvila piedāvātais jaunais dzīvesveids. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:
Studiju kursā var uzzināt: 
 • kā izprast šo brīnišķīgo, bet mazo apustuļa Pāvila vēstuli Filemonam; 
 • par apustuļa Pāvila pasaules uzskatu, kā tas atklājas risinot sarežģītu jautājumu; 
 • sociālo šķiru noslāņošanos romiešu pasaulē, kā tas saprotams no Plīnija Jaunākā vēstules, kas rakstīta Sabinianusam; 
 • atšķirības starp Pāvila piedāvātajiem risinājumiem, no vienas puses, un Plīnija Jaunākā, no otras puses, risinot gandrīz identiskus jautājumus; 
 • ko nozīmē būt Jēzus Kristus sekotājam kultūrā, kura pilnībā atšķiras no kristīgā redzējuma.  
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • šī kursa apgūšanai ir vajadzīga tikai vēlme uzzināt kaut ko vairāk par Jauno Derību. Citi materiāli nav nepieciešami. 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • šis bezmaksas kurss ir lielisks ievads Jaunās Derības izpētē, kā ari profesora N.T. Raita mācīšanas stilā. Kurss nav paredzēts tiem, kas vēlas dziļāk diskutēt par teoloģiju. 

Par šo kursu sertifikātu gan nedod (jo šis kurss ir paredzēts kā iepazīšanās ar profesoru N.T.Wright), tomēr tas nenozīmē, ka tas būtu mazāk interesants un vērtīgs!

otrdiena, 2022. gada 1. marts

Pāvils un viņa vēstule efeziešiem

Šajā studiju kursā profesors N.T.Raits (N.T.Wright) iepazīstina ar Pāvila vēstuli efeziešiem. Šis kurss vada iegūt kopējo priekšstatu par Dieva nodomu – realizēt 'debesu' un 'zemes' savienošanos, tādā veidā atkal apvienojot to, kas sen laikus atpakaļ tika salauzts. Apustulis Pāvils skaidro, ka caur Mesiju Dievs ir savedis kopā visu cilvēci – šajā jaunajā Dieva ģimenē ir cita veida domāšana, sarunas un dzīvesveids. Turklāt īpaša uzmanība tiek pievērsta patreiz neredzamās pasaules realitātei, kāda tā izpaužas šīs Jaunās ģimenes attiecībās, kas dzīvo vienotībā un svētumā. 

Oriģināli šis kurss ir paredzēts trīspadsmit studiju sesijām. 
Izmantojot online mācīšanās iespējas, katrs var izvēlēties apgūt kursu savā tempā. Tomēr ir svarīgi veltīt laiku, lai pārdomātu mācību grāmatā un lekcijās sniegto materiālu. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • kā Pāvils šajā spēcīgajā vēstulē sniedz savu vēsti 'kā Kristus gūsteknis' un kas ir viņa vēstījuma Efezas draudzei būtība; 
 • Pāvila rakstītās vēstules ietekmi (aplūkojot pašreizējo laikmetu un dzīvesveidu sev apkārt); 
 • kā pielietot vēstules saturu un principus savā personīgajā dzīvē;
 • kā paskaidrot citiem šīs vēstules kopsavilkumu (– kā apvienojas "debesu" un "zemes" realitātes). 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • studentiem vajadzētu būt ieinteresētiem mācīties no vienas no Pāvila visplašākajām, brīnišķīgākajām vēstulēm, kas aplūko Dieva majestātiskās darbības skaistumu Kristū, nojaucot barjeras un ievedot cilvēkus jaunajā realitātē – Dieva ģimenē, kur katrs var aktīvi īstenot savu Dieva Gara aicinājumu; 
 • grāmata mācīšanās procesam – Paul for Everyone: The Prison Letters– Ephesians, Colossians, Philippians and Philemon by N.T.Wright. John Knox Press. ISBN:0664227880. 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • katram, kam ir interese par Jaunās Derības vēsti un kas vēlas izpētīt Pāvila vēstuli efeziešiem, kas ir viena no apustuļa Pāvila visspēcīgākajām vēstulēm; 
 • visplašākajai auditorijai – nav nepieciešama iepriekšēja teoloģiska izglītība, lai saprastu jēdzienus; 
 • tiem, kuri vēlas lēnu un pārdomas izaicinošu mācīšanās procesu. 

otrdiena, 2022. gada 1. februāris

Svēto Rakstu lasīšana publiski

Tas, ko mēs tagad saucam par Jauno Derību Bībelē, aizsākās kā vēstules un citi dokumenti, kurus rakstījuši dažādi cilvēki. Šie dokumenti tika izplatīti draudzēs, kas bija izkaisītas visā Romas impērijas teritorijā. Faktiski Kristīgās Baznīcas iesākumos lielākā daļa cilvēku piedzīvoja Dieva Vārdu, klausoties šo dokumentu un vēstuļu priekšlasījumus, nevis lasot tās paši. 

Šajā studiju kursā prof. N.T.Raits (N.T.Wright) paskaidro, kāpēc Bībeles lasījumu klausīšanās ir tik svarīga. Mācīties no Bībeles kopā ar citiem, kad tā tiek lasīta skaļi, joprojām ir vērtīgi visiem, kuri interesējas par patiesu saikni ar Dievu un vienam ar otru. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • kāds bija apustuļa Pāvila viedoklis – cik svarīgi ir lasīt Svētos Rakstus publiski; 
 • piedzīvojumu un izpratni par to, kā izkopt uzmanību Svēto Rakstu publiskai uzklausīšanai; 
 • dzirdēt profesora diskusiju par to, cik vērtīgi ir ieklausīties vārdos tieši no Bībeles, kā arī no apdāvinātiem izglītotiem pasniedzējiem. 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • pieejams kāds no jaunākajiem Bībeles tulkojumiem; 
 • zinātkārs prāts. 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • katram, kurš vēlas bagātināt savu dzīvi, izmantojot Bībeles sniegtās pamācības; 
 • garīdzniekiem, kuri meklē resursus vai iedvesmu, lai uzlabotu savus sprediķus un savu darbu draudzē, kā arī savu pastāvīgo personīgo garīgo piedzīvojumu; 
 • N.T.Raita (N.T.Wright) faniem, kurus interesē profesora skatījums uz to, kā maksimāli veicināt Bībeles ietekmi uz mūsu sabiedrību. 

pirmdiena, 2022. gada 3. janvāris

Mūsu Tēvs debesīs

Tēvreize gadsimtiem ilgi ir bijusi nozīmīga kristiešu dzīves sastāvdaļa. Tomēr ir labi dziļāk izprast un novērtēt lūgšanu, ko Jēzus mācīja saviem mācekļiem lūgt. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Šajā studiju kursā prof. N.T.Raits (N.T.Wright) sniedz ieskatu lūgšanas "Mūsu Tēvs debesīs" kontekstā un nozīmē. Pārdomā šo skaisto lūgšanu un Tu varēsi izjust patiesu prieku savās sarunās ar Dievu. 

Studiju kursā var uzzināt: 
 • dziļāku izpratni par to, kā Tēvreizes lūgšana var bagātināt Tavu ikdienas dzīvi; 
 • dziļāko nozīmi, ko Jēzus domāja, mācīdams mācekļiem to, ko mēs saucam par 'Tēvreizes lūgšanu'; 
 • Tēvreizes lūgšanas nozīmi plašākā Jēzus dzīves un darba kontekstā; 
 • kā iekļaut Tēvreizes lūgšanu savā garīgajā praksē, lai tuvotos Dievam. 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • vēlme uzzināt to, ko Jēzus domāja, mācīdams saviem mācekļiem Tēvreizi. 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • katram, kurš vēlas bagātināt savu dzīvi, izmantojot Bībeli un Jēzus sniegtās pamācības; 
 • garīdzniekiem, kuri meklē resursus vai iedvesmu, lai uzlabotu savus sprediķus un savu darbu draudzē, kā arī savu pastāvīgo personīgo garīgo piedzīvojumu; 
 • reliģijas pētniekiem, kas vēlas turpināt savus pētījumus un studijas, vai papildināties nodarbībās par Tēvreizes lūgšanu; 
 • N.T.Raita (N.T.Wright) faniem, kurus interesē profesora atziņas par šo tik iemīļoto lūgšanu.