Svēto Rakstu lasīšana publiski

Ivo Roderts | februāris 01, 2022 | 2 komentāri
Tas, ko mēs tagad saucam par Jauno Derību Bībelē, aizsākās kā vēstules un citi dokumenti, kurus rakstījuši dažādi cilvēki. Šie dokumenti tika izplatīti draudzēs, kas bija izkaisītas visā Romas impērijas teritorijā. Faktiski Kristīgās Baznīcas iesākumos lielākā daļa cilvēku piedzīvoja Dieva Vārdu, klausoties šo dokumentu un vēstuļu priekšlasījumus, nevis lasot tās paši. 

Šajā studiju kursā prof. N.T.Raits (N.T.Wright) paskaidro, kāpēc Bībeles lasījumu klausīšanās ir tik svarīga. Mācīties no Bībeles kopā ar citiem, kad tā tiek lasīta skaļi, joprojām ir vērtīgi visiem, kuri interesējas par patiesu saikni ar Dievu un vienam ar otru. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
  • kāds bija apustuļa Pāvila viedoklis – cik svarīgi ir lasīt Svētos Rakstus publiski; 
  • piedzīvojumu un izpratni par to, kā izkopt uzmanību Svēto Rakstu publiskai uzklausīšanai; 
  • dzirdēt profesora diskusiju par to, cik vērtīgi ir ieklausīties vārdos tieši no Bībeles, kā arī no apdāvinātiem izglītotiem pasniedzējiem. 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
  • pieejams kāds no jaunākajiem Bībeles tulkojumiem; 
  • zinātkārs prāts. 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
  • katram, kurš vēlas bagātināt savu dzīvi, izmantojot Bībeles sniegtās pamācības; 
  • garīdzniekiem, kuri meklē resursus vai iedvesmu, lai uzlabotu savus sprediķus un savu darbu draudzē, kā arī savu pastāvīgo personīgo garīgo piedzīvojumu; 
  • N.T.Raita (N.T.Wright) faniem, kurus interesē profesora skatījums uz to, kā maksimāli veicināt Bībeles ietekmi uz mūsu sabiedrību. 
Kategorijas: , ,