• Tālākizglītības izaicinājums

  Mūžu dzīvo, mūžu mācies...
  Tā kā mana pašreizējā nodarbošanās prasa teoloģiskas zināšanas, tāpēc izvēlētie studiju kursi ir tam atbilstoši. Katra mēneša studiju kursam došu īsu aprakstu, kā arī papildus norādījumus (kur pieteikties un cik tas maksā).
  2022.gadā es esmu izvēlējies izmantot N.T.Wright Online piedāvātās mācību programmas (ntwrightonline.org).
  2023.gadā es izmantoju dažādu speciālistu piedāvātās programmas, lai papildinātu savas zināšanas un prasmes dažādās jomās.
  Šo divu gadu tālākizglītības programmas realizē interneta mācīšanās vietne Udemy (udemy.com). (Un ļoti labā ziņa ir tā, ka pēc studiju kursa pabeigšanas, visas lekcijas un materiāli ir pilnībā pieejami neierobežotu laiku lietošanai arī turpmāk.)
  2024.gadā nolēmu, ka jāatgriežas atkal pie profesora N.T.Wright – seko, lai uzzinatu vairāk :)
  Tātad – katru mēnesi viens labs un vērtīgs studiju kurss...

  Uzzināt vairāk
Rāda ziņas ar etiķeti Bībele. Rādīt visas ziņas
Rāda ziņas ar etiķeti Bībele. Rādīt visas ziņas

piektdiena, 2023. gada 1. decembris

Bībeles studijas sagatavojoties Ziemsvētkiem

Adventa laiks ir skaists laiks, kad mēs katru gadu no jauna gatavojam savas sirdi, prātu un garu Ziemassvētku priekam un godībai. 
Arī šo četru nedēļu laikā mēs esam aicināti iedziļināties Svētajos Rakstos, lai svinētu mūsu Debesu Tēva plānu savienot Savu tautu ar Sevi caur Savu vienīgo Dēlu Jēzu. Ziemassvētkos mēs svinam glābšanas vēstures pagrieziena punktu, kad pats Dievs pieņēma cilvēka miesu, lai uzņemtos mūsu grēkus. 
Šis kurss ir izstrādāts, lai palīdzētu ticīgajiem pilnvērtīgi piedzīvot Adventa laiku. Pasaulē, kas koncentrējas uz filmām, rotājumiem un dāvanām, Baznīca mums piedāvā iespēju pievērsties šī laika patiesajai nozīmei: Jēzus Kristus dzimšanas svinēšana. Šajā kursā mēs izmantosim iknedēļas Svēto Rakstu lasījumus un ielūkosimies Baznīcas vēsture, lai panāktu dziļāku izpratni par Ziemassvētku laiku. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • kā sagatavoties Kristus otrajai atnākšanai;
 • Kā piedzīvot grēku piedošanu caur grēku nožēlošanu;
 • kā atpazīt Dieva Plānu savā dzīvē;
 • kā iemiesošanās noslēpums atklāj Dieva mīlestību.
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • Vēlme saglabāt Kristu Ziemassvētkos.
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • Ikvienam, kurš ar nepacietību gaida Ziemassvētku svinības.

sestdiena, 2023. gada 1. jūlijs

Atklājumu Bībeles studijas – vienkārša un reproducējama Bībeles izpēte

Atklājumu Bībeles studijas (Discovery Bible Study) jau gadu desmitiem tiek izmantotas visā pasaulē kristiešu mācekļu veidošanas kustībās. Tas ir viens no vienkāršākajiem un efektīvākajiem veidiem, kā studēt Bībeli, lai aicinātu un pilnveidotu mācekļus, kas aicina un pilnveido vēl vairāk mācekļu. DBS ir vienkārša metode, kas palīdz cilvēkiem iedziļināties Bībelē, lasīt to, saprast to, dzīvot saskaņā ar to un dalīties tajā ar citiem.
DBS ir metode, ko var izmantot personīgi, savas ģimenes lokā, Bībeles klasē, māceklības grupā, draudzes dibināšanā vai pat sprediķošanā. Tā neprasa daudz sagatavošanos, tāpēc ir noderīga mazās grupās, kur vadītājiem nav daudz laika nodarbību sagatavošanai.

Šī Bībeles studiju metode ietver vienkāršu jautājumu sarakstu, ko jūs (vai jūsu grupa) izskata reizi nedēļā. Viss, kas jums ir jādara, ir jāsagatavo Rakstu fragments, kuru aplūkot. Tā aicina cilvēkus uzklausīt, ko Dievs ir teicis, mēģināt saprast šo fragmentu, apņemties dzīvot saskaņā ar mācību un atrast kādu, ar ko nedēļas laikā dalīties tajā. Tā māca cilvēkus sekot Jēzum jau no pirmās dienas, nevis pēc tam, kad viņi ir pieņēmuši ticību. Katru nedēļu jūs pārbaudāt iepriekšējās nedēļas notikumus, lai uzzinātu, kā jums veicies, kopīgi mācītos un iedrošinātu cits citu.
Šajā kursā jūs apgūsiet DBS pamatus ar padomiem par jautājumiem un to, kā izmantot DBS dažādos veidos (personīgi, māceklības grupā, sludināšanā/izglītošanā utt.).
Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • kā studēt Bībeli vienkāršs, lai tas būtu dzīvi mainošs un viegli citiem mācāms piedzīvojums;
 • ka pieaugt savā garīgajā briedumā, mācoties, dzīvojot un daloties ar Bībeli;
 • kā iemācīties apmācīt citus Bībeles studijām, lai viņi varētu augt (atkārtojamība!);
 • kā padziļināt savas attiecības ar Dievu savā personīgajā studiju laikā.
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • vēlme augt ticībā un palīdzēt citiem darīt to pašu,. 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • visiem, kas meklē vienkāršu un efektīvu veidu, kā studēt Bībeli. 
Par šo kursu sertifikātu gan nedod (jo šis kurss ir paredzēts kā iepazīšanās ar Atklājumu Bībeles studiju metodi), tomēr tas nenozīmē, ka tas būtu mazāk interesants un vērtīgs!

otrdiena, 2022. gada 1. februāris

Svēto Rakstu lasīšana publiski

Tas, ko mēs tagad saucam par Jauno Derību Bībelē, aizsākās kā vēstules un citi dokumenti, kurus rakstījuši dažādi cilvēki. Šie dokumenti tika izplatīti draudzēs, kas bija izkaisītas visā Romas impērijas teritorijā. Faktiski Kristīgās Baznīcas iesākumos lielākā daļa cilvēku piedzīvoja Dieva Vārdu, klausoties šo dokumentu un vēstuļu priekšlasījumus, nevis lasot tās paši. 

Šajā studiju kursā prof. N.T.Raits (N.T.Wright) paskaidro, kāpēc Bībeles lasījumu klausīšanās ir tik svarīga. Mācīties no Bībeles kopā ar citiem, kad tā tiek lasīta skaļi, joprojām ir vērtīgi visiem, kuri interesējas par patiesu saikni ar Dievu un vienam ar otru. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • kāds bija apustuļa Pāvila viedoklis – cik svarīgi ir lasīt Svētos Rakstus publiski; 
 • piedzīvojumu un izpratni par to, kā izkopt uzmanību Svēto Rakstu publiskai uzklausīšanai; 
 • dzirdēt profesora diskusiju par to, cik vērtīgi ir ieklausīties vārdos tieši no Bībeles, kā arī no apdāvinātiem izglītotiem pasniedzējiem. 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • pieejams kāds no jaunākajiem Bībeles tulkojumiem; 
 • zinātkārs prāts. 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • katram, kurš vēlas bagātināt savu dzīvi, izmantojot Bībeles sniegtās pamācības; 
 • garīdzniekiem, kuri meklē resursus vai iedvesmu, lai uzlabotu savus sprediķus un savu darbu draudzē, kā arī savu pastāvīgo personīgo garīgo piedzīvojumu; 
 • N.T.Raita (N.T.Wright) faniem, kurus interesē profesora skatījums uz to, kā maksimāli veicināt Bībeles ietekmi uz mūsu sabiedrību.