• Tālākizglītības izaicinājums

  Mūžu dzīvo, mūžu mācies...
  Tā kā mana pašreizējā nodarbošanās prasa teoloģiskas zināšanas, tāpēc izvēlētie studiju kursi ir tam atbilstoši. Katra mēneša studiju kursam došu īsu aprakstu, kā arī papildus norādījumus (kur pieteikties un cik tas maksā).
  2022.gadā es esmu izvēlējies izmantot N.T.Wright Online piedāvātās mācību programmas (ntwrightonline.org).
  2023.gadā es izmantoju dažādu speciālistu piedāvātās programmas, lai papildinātu savas zināšanas un prasmes dažādās jomās.
  Šo divu gadu tālākizglītības programmas realizē interneta mācīšanās vietne Udemy (udemy.com). (Un ļoti labā ziņa ir tā, ka pēc studiju kursa pabeigšanas, visas lekcijas un materiāli ir pilnībā pieejami neierobežotu laiku lietošanai arī turpmāk.)
  2024.gadā nolēmu, ka jāatgriežas atkal pie profesora N.T.Wright – seko, lai uzzinatu vairāk :)
  Tātad – katru mēnesi viens labs un vērtīgs studiju kurss...

  Uzzināt vairāk

pirmdiena, 2023. gada 1. maijs

Mūsu ticības tēvi: Kas ir agrīnie Baznīcas tēvi? (1.daļa)

Džefrijs Arrovuds (Jeffrey S Arrowood) ir katoļu izglītības apustulāta "From the Abbey" dibinātājs. "From the Abbey" palīdz interesentiem no jauna atklāt ticības mācīšanās prieku, lai varētu augt tuvībā ar Dievu. 

Cik labi Tu pārzini agrīnās Baznīcas tēvus? Kas ļauj kādu saukt par "agrīno Baznīcas tēvu" (un ko šis termins patiesībā nozīmē) un kāpēc mēs godinām šo svēto grupu tikai tāpēc, ka viņi dzīvoja pirmajos Baznīcas gadsimtos (tas nav tikai tāpēc, ka mums patīk "vecas" lietas)? Mums ir svarīgi aptvert, ko patiesībā nozīmē "Baznīcas apstiprinājums" (iespējams, tas nav tas, ko Tu domā) un kāpēc ir svarīgi, lai agrīnie Baznīcas tēvi būtu ortodoksi, tas nozīmē, ka viņi māca pareizu mācību (un kāpēc viņu ortodoksija ir svarīga Tavām attiecībām ar Jēzu). Vai zini kāpēc eksistē oficiāls nosaukums "Agrīnās Baznīcas tēvi", bet nav "Agrīnās Baznīcas mātes" (nē, tas nav tāpēc, ka Baznīca ir seksistiska)? 
Mums ir svarīgi zināt par agrīnajiem Baznīcas tēviem un viņus iepazīt. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • kā kāds tiek identificēts kā agrīnās Baznīcas tēvs; 
 • kāpēc mēs viņus saucam par agrīnajiem "Baznīcas" tēviem un ko patiesībā nozīmē Baznīcas apstiprinājums un ortodoksija; 
 • kāpēc mums vajadzētu studēt Baznīcas tēvus; 
 • kāpēc mēs viņus saucam par "agrīnajiem" Baznīcas tēviem un kāpēc vēsturiskums ir svarīgs; 
 • kāpēc mēs viņus saucam par agrīnās Baznīcas "tēviem". 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • Kursā bieži tiks izmantotas atsauces uz "Baznīcas tēviem" (Fathers of the Church, 3rd Edition by Mike Aquilina). 
 • Šis nav akadēmisks garīguma kurss. Pamatzināšanas par katoļu doktrīnu ir noderīgas, bet nav nepieciešamas. 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • Šis kurss ir paredzēts ticīgiem katoļiem - un citiem kristiešiem, kas ir atvērti katoļu skatījumam uz Baznīcas vēsturi un garīgumu, kuri vēlas uzlabot savu garīgumu, izmantojot seno gudrību, kas nāk no agrīnās Baznīcas. 
 • Lūdzu, neizmantojiet šo kursu, ja jūsu nolūks ir diskutēt pret katoļu doktrīnu. 
 

otrdiena, 2023. gada 11. aprīlis

Draudzes vadība 101

Baznīcas vadības eksperts un autors Bobs Vaitsels (Bob Whitesel D.Min., Ph.D.) savā īpašajā stilā uzsver, ka laba vadība sākas, zinot, kāds vadības stils jums patīk visvairāk. Viņš arī iepazīstina studentus ar trim “dabiskajiem” jeb 3 virzienu vadības stiliem: stratēģisko, taktisko un attiecību vadību. Studenti var "atklāt" sev tuvāko stilu (un apakšstilus), izmantojot pievienoto anketu. Visbeidzot, studenti iemācīsies labāk vadīt citus, sapulcinot ap sevi citus līderus, kuriem ir viens otru papildinošs stils. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • Baznīcas vadības pamatprincipi darbiniekiem, mācītājiem un brīvprātīgajiem; 
 • ka laba vadība sākas, atklājot savu Dieva doto vadības stilu; 
 • kā sapulcināt ap sevi tos, kuri papildina tavu stilu; 
 • mūsdienu un Bībeles stāstus, kas ilustrē katru vadības stilu; 
 • kā atklāt savu trīs “dabisko” vadības stilu sajaukumu (stratēģiskā, taktiskā un attiecību), un kā vadīit ar prieku, mazāk konfliktiem un lielāku vienotību. 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • Nav īpašu prasību, jo šis ir ievadkurss. Taču tajā ir daudz ideju, kuras vari izmantot, lai uzlabotu savas līdera prasmes.. 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • Draudzes brīvprātīgiem, darbiniekiem, mācītājiem, konfesiju vadītājiem, studentiem un ikvienam, kas interesējas 30 gadu pētījumu rezultātiem par baznīcas vadības... 

trešdiena, 2023. gada 22. februāris

Gavēņa laika ceļojums

Piedzīvot Baznīcas gadu un augt ticībā:

Gavēni, laiku, kurā Baznīca tradicionāli gatavojas Lieldienām, kristieši visā pasaulē ir svinējuši gadsimtiem ilgi. Ir pienācis laiks jaunajiem kristiešiem pievienoties ticīgo kopienā un pievērsties grēku nožēlai un atjaunotnei. 
Daudzi cilvēki, ja viņi vispār svin gavēņa laiku, izmanto to galvenokārt kā iespēju, lai atteiktos no mazāk veselīga ieraduma. Bet Baznīcas gavēnis ietver sevī daudz vairāk! Ir prakses, lūgšanas un dievkalpojumi, kas paredzēti, lai rosinātu pārdomas un grēku nožēlu. Bet tam visam nav jābūt biedējoši. Šis kurss palīdzēs saprast Baznīcas Gavēņa laiku, lai Tu varētu piedalīties tajā pats savā ritmā. 

Šī mācību kursa laikā tiks nojaukti daži pieņēmumi, kas ir pamatā potenciālai pretestībai gavēņa laikam. Tāpat tiks pievērsta īpaša uzmanība dažādām gavēņa tēmām, tostarp grēku nožēlai, atjaunošanai un māceklībai, un tam, kā šīs tēmas var palīdzēt Tev piedzīvot augošu ticību. 
Šis kurss ir paredzēts izmantošanai Baznīcas gavēņa laikā, taču to var izmantot jebkurā laikā. Šeit tas ir sadalīts nodaļās, kas atbilst gavēņa nedēļām, ļaujot Tev vai mazajai grupai izmantot materiālu visā Gavēņa laikā. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • no kurienes nāk gavēņa tradīcijas; 
 • kāpēc kristieši gadsimtu garumā ir svinējuši gavēni kā garīgās atjaunotnes laiku; 
 • kā piedalieties gavēņa praksēs un lūgšanās, kas gadsimtiem ilgi ir uzturējuši kristiešus; 
 • Klusās nedēļas nozīmi; 
 • dažādus veidus, kā praktizēt gavēni; 
 • kā viegli iekļaut gavēņa laiku savā garīgajā piedzīvojumā. 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • Tevis izvēlēts Bībeles tulkojums; 
 • ir ieteicams rakstīt žurnālu/dienasgrāmatu; 
 • šis kurss ir kā pielikums grāmatai "Lent: The Season of Rentance and Renewal" (by Esau McCaulley). Grāmata nav nepieciešama, lai pabeigtu kursu. Tomēr kurss piedāvā grāmatu papildinošus materiālus, tie papildina viens otru... 
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • katram, kurš interesējas par Baznīcas gada tēmām; 
 • garīdzniekiem un vadītājiem, kuri vēlas iedzīvināt gavēņa laiku savās draudzēs; 
 • visu tradīciju kristiešiem, kas vēlas vairāk piedzīvot liturģisku laiku; 
 • visiem, kuri vēlas atjaunot savu garīgo praksi un no jauna pārdomāt gavēņa laika mērķus un vērtību. 

trešdiena, 2023. gada 1. februāris

Draudzes izaugsme 101

Draudzes izaugsmes eksperts un autors Bobs Vaitsels (Bob Whitesel D.Min., Ph.D.) savā īpašā stilā izskaidro "4 Baznīcas izaugsmes principus (likumus?)", kas ir veselīgas un plaukstošas baznīcas stratēģijas pamatā. Dr. Vaitsels līdzdala vairākus reālas dzīves piemērus, kas var palīdzēt pielietot katru principu arī Tavā draudzē. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • Kā vadīt draudzes izaugsmi.
 • Kādas ir 4 baznīcas izaugsmes jomas un kā plānot katru no tām.
 • Kā līdzsvarot draudzes iekšējo un ārējo fokusu, atklājot kopienas vajadzības un saskaņojot tās ar kalpošanu, ko Tava draudze var piedāvāt.
 • Kā pilnvarot komandas, komitejas, lūgšanu grupas, Bībeles studiju grupas, svētdienas skolas un cita veida mazās grupas, lai kalpotu tiem, kas atrodas baznīcā un ārpus tās.
 • Kā padarīt draudzi “jaunajiem draudzīgu”, veicinot draudzīgu atmosfēru dievkalpojumos un programmās.
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • Nav īpašu prasību, jo šis ir ievadkurss.
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • Garīdzniekiem.
 • Sludinātājiem, Svētdienas skolas skolotājiem, Bībeles studiju grupu vadītajiem. 
 

svētdiena, 2023. gada 1. janvāris

Bībeles lasīšana skaļi ar pārliecību un skaidri

Senatnē Bībele vienmēr tika lasīta skaļi priekšā lielākai vai mazākai auditorijai. Patiesībā Bībeles rakstītāji jau arī rēķinājās, ka tā tas tiks darīts. Tāpēc spēja to darīt efektīgi bija ļoti svarīga prasme. 
Tomēr arī šodien, neatkarīgi no tā, vai Tu lasi Bībeli, lūgšanu grāmatu vai kādu citu reliģisku rakstu, tam būs nepieciešamas tādas pašas prasmes kā tas bija laikā, kad Bībele tika pierakstīta. 

Serēna Grīnsleida (Serena Greenslade) ir pieredzējusi runas trenere no Dorsetas, Apvienotajā Karalistē un patreiz dzīvo Portugālē. Serēna 1994.gadā ieguva runas skolotājas kvalifikāciju un kopš tā laika ir mācījusi pasniedzējus universitātēs, NHS ārstus, sporta trenerus, biznesa vadītājus un nacionālo labdarības organizāciju darbiniekus. Serena specializējas nodrošināt privātas nodarbības bērniem, pieaugušajiem un uzņēmumiem. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • Kā lasīt skaļi Bībeli, lai cilvēki varētu un vēlētos tajā klausīties.
 • Kā piedzīvot prieku un gandarījumu skaļi lasot tekstu.
Uzmanību:
 • Šis NAV teoloģisks kurss, un nediskutē par Svēto Rakstu teksta nozīmi.
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • Jāprot lasīt...
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • Garīdzniekiem.
 • Sludinātājiem, Svētdienas skolas skolotājiem, Bībeles studiju grupu vadītajiem.
 • Ikvienam, kam skaļi jālasa Bībele. 

ceturtdiena, 2022. gada 1. decembris

Cerības Dieva pārsteigts

Daudziem cilvēkiem ir jautājumi par to, kas patiesībā notiek pēc mūsu nāves. Un tad viņi domā/diskutē/jautā, vai tiešām "cerība" ir tikai kaut kas par mūsu galamērķi kaut kur nākotnē. 
Rietumu kristietībā ir izplatīts pieņēmums, ka galvenā tēma/jautājums ir par "došanos uz debesīm, lai tur būtu kopā ar Dievu". Bet ja nu Kristīgā Cerība ir kaut kas daudz vairāk, nekā tikai informācija par to, kas notiks vēlāk, un prom no šīs pasaules (kādā "labākā vietā")? Varbūt Jēzus Kristus pasludinātajā Labajā Vēstī ir kas vairāk nekā tikai "dzīve pēc nāves"? 
Šajā studiju kursā tiek apskatīti šie un vēl citi daudzi jautājumi, ko cilvēki uzdod par to, kurp mēs nokļūsim pēc nāves, tostarp idejas par debesīm, elli un šķīstītavu. Tie, kas ir lasījuši grāmatu "Cerības pārsteigtie" (Surprised by Hope), novērtēs atjaunotu skatījumu uz šīm tēmām un grāmatas saturu. Galu galā šis kurss sniedz arī jaunas idejas un materiālu par kristīgās cerības tēmām pašreizējā laikā. 

Profesors N.T. Raits (N.T.Wright) paskaidro, kāpēc Jēzus augšāmcelšanās sniedz pārsteidzošas Cerības Dieva atbildes, Kurš atnāca, lai dzīvotu kopā ar saviem ļaudīm Jēzū no Nācaretes un caur Svēto Garu. Divdesmit četru lekciju ciklā Tu uzzināsi, kā kristiešu cerībai uz dzīvi Dieva jaunajā radībā vajadzētu iedvesmot un noskaņot draudzes misiju mūsdienās. 
Šajā kursā Tu tiksi mudināts uzzināt cerības iemeslus tieši šeit un tagad. 
Es aicinu Tevi pievienoties man šo ideju izpētē un, iespējams, arī būt Cerības Dieva pārsteigtam. 
 
Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • Ko kristiešiem nozīmē cerība: uz ko mēs patiesībā ceram? Ko šāda cerība nozīmē mūsdienās?
 • Augšāmcelšanās un kāpēc kristiešu cerība nav saistīta ar "nonākšanu debesīs (kad mēs nomirstam)".
 • Kāpēc draudzei ir jābūt jaunu debesu un jaunas zemes realitātes nesējai.
 • Misija un draudze: nākotnes cerības par Kristus atnākšanu pašreizējā laikā.
 • Debesis, elle, šķīstītava un kristiešu cerība uz "dzīvi pēc dzīves pēc nāves".
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • Lietot vairākus Bībeles tulkojumus, ja iespējams jaunākos.
 • Lasīt N.T.Raita grāmatu "Surprised by Hope" ir ieteicams, bet tas nav nepieciešams. (by N.T. Wright - HarperOne, 2007 ISBN: 9780061551826).
 • Interese par augšāmcelšanās (kā ko vairāk nekā "dzīve pēc nāves") nozīmi kristietības cerības pamatā.
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • Ikvienam, kurš vēlas uzzināt, kas ir "cerība" no kristīgās perspektīvas.
 • Ikvienam, kurš vēlas vairāk saprast par to, ko nozīmē "dzīves pēc nāves" no kristīgās perspektīvas un kas notiek pēc jūsu nāves.
 • Tiem, kas vēlas vairāk padomāt par veidiem, kā draudze būtu jāveido sava misijai.
 • Garīdzniekiem, Bībeles skolotājiem un teologiem, kas vēlas izpētīt eshatoloģijas ietekmi uz kristiešu cerību.
 

otrdiena, 2022. gada 1. novembris

Vienkārši – Jēzus

Šajā kursā mēs varam iepazīties ar mūsu ēras 1.gadsimta dzīvesveidu, nodarbošanās veidiem un izglītošanās iespējām kontekstā ar Jēzu no Nācaretes. Kursa mērķis ir paskatīties uz Jēzus stāstu no vēsturnieka skatpunkta. Pārāk daudz reižu Jēzus no Nācaretes tiek interpretēts kā vienkārši vēl viena “reliģiska figūra” starp daudzām reliģiskajām figūrām. Bet tas bieži neļauj evaņģēlija stāstos saklausīt cilvēku, kurš dzīvoja laikā un telpā konkrētā vēsturiskā brīdī. 
Šis kurss ir paredzēts visām auditorijām. Iepriekšēja teoloģiskā izglītība nav nepieciešama. Tas nozīmē, ka šis studiju kurss sniegs pamata izpratni par Jēzu kā vēstures figūru. 
Profesora N.T.Raita (N.T.Wright) lekcijas apkopo tos Bībeles tekstus, kas var iepazīstināt studentus ar dažādiem aspektiem, (tie visi kopā veido Lielo stāstu par Jēzu Kristu!). Papildus tam studiju kursā ir iekļauti pārbaudes un diskusiju jautājumi, kas palīdzēs studentiem vērīgāk domāt par piedāvāto materiālu. 
Šo kursu ir ieteicams izmantot vienlaikus ar profesora Raita grāmatas “Simply Jesus” lasīšanu. Grāmatā autors apkopo pēdējo 200 gadu Bībeles zinātniskās izpētes rezultātus. Stilā, kas līdzīgs K.S.Luisa (C.S. Lewis) populārajiem darbiem, N.T.Raits nojauc šķēršļus, kas neļauj kristiešiem būt pilnībā iesaistītiem stāstā par Jēzu Kristu. 
Es ticu, ka šīs lekcijas un pārdomu jautājumi būs uzmundrinoši un izglītojoši visiem. 
Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
 • stāstu par Jēzu nevis kā "reliģisku figūru", bet gan kā cilvēku, kurš dzīvoja, mācīja un pildīja savu misiju 1.gadsimta kontekstā;
 • to Bībeles tekstu nozīmi, kuri apraksta Jēzus dzīvi, mācību un darbu viņa laikmeta literārajā un kultūras vidē;
 • informāciju par reālu vēsturi, nevis tikai par tradīcijām, kas radās gadsimtiem pēc Jēzus nāves;
 • grūtības un pretestību ar ko saskārās Jēzus tāpēc, ka viņš teica konkrētas atziņas;
 • dažādās politiskās un filozofiskās kustības, kas norisinājās Jēzus darbības fona, tā piešķirot Jēzus dzīvei to īpašo nozīmi;
 • stāstu par Jēzu, kā to redzētu viņa laikabiedri kontekstā ar Izraēla Dieva apsolījumu piepildījumu.
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
 • Studenti var iegādāties N.T.Raita grāmatu "Simply Jesus" (by N.T. Wright - HarperOne, 2011) ISBN: 0062084399. Grāmata ir pieejama drukātā, digitālā un audio formātā.
Kam šis kurss ir paredzēts: 
 • Šis sākuma līmeņa kurss palīdzēs ikvienam, kurš vēlas izprast stāstu par Jēzus dzīvi no vēsturnieka viedokļa mūsu ēras 1.gadsimta kontekstā.
 • Šis kurss neiesaistās debatēs par vēsturiskā Jēzus esamību.