Esteres grāmatas iepazīšana

Jūs uzzināsiet, kādas ir senās Bībeles izpētes metodes un kā tās pielietot Esteres grāmatas interpretācijā. Šo Bībeles studiju metodi izveidoja Hillels (Hillel the Elder) apmēram 70 gadus pirms Jēzus Kristus dzimšanas. Autors to ir atdzīvinājis un pilnveidojis baznīcas vajadzībām. Hillela metode joprojām tiek izmantota Ješivā (Yeshiva).

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
  • kā apgūt Esteres grāmatas noslēpumus, izmantojot Seno Bībeles studiju metodes;
  • kāpēc Esteres grāmata gandrīz tika svītrota no Bībeles.
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
  • Ir nepieciešama grāmata, ko var iegādāties Amazon. Meklējiet "Koplitz Learning Esther." Tā ir pieejama Kindle un papīra formātā.
Kam šis kurss ir paredzēts: 
  • Katram, kurš vēlas uzzināt par Esteres grāmatas nozīmi.