Septiņi pārsteigumi Bībeles radīšanas stāstā

Šis kurss sniedz padziļinātu ieskatu Ēdenes dārza stāsta elementos - stāstā, kam ir bijusi liela ietekme uz mūsu kultūru. Pamatstāsti, ko mēs stāstām, paliek nemainīgi, bet tas, kā tos saprotam, mainās mūsu dzīves laikā. Ja apgūsim jaunu veidu, kā izprast šos fundamentālo stāstus, mums pavērsies jaunas iespējas.

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
  • kursa beigās studenti varēs atrast ceļu atpakaļ uz Ēdenes dārzu un ēst no dzīvības koka. Labi, tā ir hiperbola, bet tā ir tuvāk patiesībai nekā jebkas cits, ko varētu iedomāties, aprakstot šo kursu;
  • kursa nosaukumā minētie "pārsteigumi" slēpjas acīm redzamā vietā. Pēc kursa apgūšanas jūs nekad vairs nelasīsiet 1. Mozus grāmatas pirmās trīs nodaļas tā kā iepriekš;
  • stāsti par izcelsmi ir arī stāsti, kas mēģina mums kaut ko pastāstīt par to, uz kurieni mēs ejam. Šis kurss sniedz ieskatu par to, kā Bībele saprot, kas mēs esam un kurp ejam;
  • neatkarīgi no reliģiskās pārliecības vai perspektīvas, šīs atziņas par cilvēka dzīvi ir gan dziļas, gan aizraujošas. 
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
  • Jāizmanto savas kritiskās domāšanas spējas (atvērts prāts un atvērta sirds). Iepriekšēja pieredze nav nepieciešama.
  • Lai gūtu labumu no šī kursa, nav nepieciešama īpaša reliģiska pārliecība. Jebkuras un jebkādas pārliecības studenti ir laipni gaidīti. Visi (iesācēji Bībeles lasītāji, un tie, kuri labi pārzina Bībeli) gūs vienādu labumu no šī kursa.
Kam šis kurss ir paredzēts: 
  • Ikvienam, kas vēlas no jauna izlasīt Bībeles radīšanas stāstu un gūt jaunu ieskatu par mūsu kultūras pamatiem. 
  • Šī kursa mērķis nav mainīt kāda cilvēka uzskatus vai pamatprincipus. Šis kurss bagātinās gan ateistus, gan reliģiskos fundamentālistus, un viņu pamatprincipi netiks apšaubīti.
  • Ja NE-esat atvērti jaunām Bībeles interpretācijām, jums nevajadzētu apmeklēt šo kursu.
  • Ja jūs ir ietekmējusi vai ieinteresējusi gan Rietumu, gan Austrumu reliģiskā doma, šis kurss varētu palīdzēt atrast tiltu starp šīm divām pasaulēm.