Bībeles studijas sagatavojoties Ziemsvētkiem

Adventa laiks ir skaists laiks, kad mēs katru gadu no jauna gatavojam savas sirdi, prātu un garu Ziemassvētku priekam un godībai. 
Arī šo četru nedēļu laikā mēs esam aicināti iedziļināties Svētajos Rakstos, lai svinētu mūsu Debesu Tēva plānu savienot Savu tautu ar Sevi caur Savu vienīgo Dēlu Jēzu. Ziemassvētkos mēs svinam glābšanas vēstures pagrieziena punktu, kad pats Dievs pieņēma cilvēka miesu, lai uzņemtos mūsu grēkus. 
Šis kurss ir izstrādāts, lai palīdzētu ticīgajiem pilnvērtīgi piedzīvot Adventa laiku. Pasaulē, kas koncentrējas uz filmām, rotājumiem un dāvanām, Baznīca mums piedāvā iespēju pievērsties šī laika patiesajai nozīmei: Jēzus Kristus dzimšanas svinēšana. Šajā kursā mēs izmantosim iknedēļas Svēto Rakstu lasījumus un ielūkosimies Baznīcas vēsture, lai panāktu dziļāku izpratni par Ziemassvētku laiku. 

Pieteikties studiju kursam (angļu valodā) vari šeit:

Studiju kursā var uzzināt: 
  • kā sagatavoties Kristus otrajai atnākšanai;
  • Kā piedzīvot grēku piedošanu caur grēku nožēlošanu;
  • kā atpazīt Dieva Plānu savā dzīvē;
  • kā iemiesošanās noslēpums atklāj Dieva mīlestību.
Kādas ir kursa prasības vai priekšnoteikumi? 
  • Vēlme saglabāt Kristu Ziemassvētkos.
Kam šis kurss ir paredzēts: 
  • Ikvienam, kurš ar nepacietību gaida Ziemassvētku svinības.